STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Publikacje nauczycieliWybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 
 
MATEMATYKA

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki

Kontrakt

Plan wynikowy i kryteria oceniania z matematyki - klasa I

Plan wynikowy i kryteria oceniania z matematyki - klasa II

Plan wynikowy i kryteria oceniania z matematyki - klasa III

INFORMATYKA

Przedmiotowe Zasady Oceniania z informatyki

Plan wynikowy i kryteria oceniania z informatyki klasa I

Plan wynikowy i kryteria oceniania z informatyki klasa III

JĘZYK POLSKI

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego

Podstawa programowa z języka polskiego

Spis lektur

Kryteria oceniania z języka polskiego - klasa I

Kryteria oceniania z języka polskiego - klasa II

Kryteria oceniania z języka polskiego - klasa III

FIZYKA

Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki

Kryteria oceniania z fizyki

CHEMIA

Przedmiotowe Zasady Oceniania i kryteria oceniania z chemii

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego

GEOGRAFIA

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii

JĘZYK ANGIELSKI

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego - cz. I

Kryteria oceniania z języka angielskiego - cz. II

Kryteria oceniania z języka angielskiego - cz. III

JĘZYK NIEMIECKI

PZO i kryteria oceniania z języka niemieckiego - cz. I (I podstaw.)

PZO i kryteria oceniania z języka niemieckiego - cz. II (II podstaw. i I rozszerz.)

PZO i kryteria oceniania z języka niemieckiego - cz. III (III podstaw. i II rozszerz.)

PZO i kryteria oceniania z języka niemieckiego - cz. IV (III rozszerz.)

BIOLOGIA I EDB

Przedmiotowe Zasady Oceniania z biologii i edb

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Przedmiotowe Zasady Oceniania z zajęć technicznych

Przedmiotowe Zasady Oceniania z zajęć technicznych

PLASTYKA I ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Przedmiotowe Zasady Oceniania z plastyki i zajęć artystycznych

HISTORIA I WOS

Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie

RELIGIA

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii

MUZYKA I ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Przedmiotowe Zasady Oceniania z muzyki i zajęć artystycznych