STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Publikacje nauczycieli

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

1. Istnienie Stowarzyszenia Pomocy Gimnazjum w Wyrzysku "Szkoła Marzeń", organizmu zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu 5 kwietnia 2006r., będącego od 9 marca 2007r. organizacją pożytku publicznego. Należy do niego jak dotychczas  27 osób. To wielka szansa na dopomożenie szkole w realizacji jej celów.

2. Wydanie 4 własnych książek z twórczością młodzieży gimnazjalnej. Każdy tomik posiadał swój numer ISBN i ukazał się w nakładzie 110 egzemplarzy. Kolejne tytuły to: "Aniołowie grają na cytrach..." (poezja), "Chrząszcz brzmi w trzcinie" (opowiadania), "Kartki z autentycznego pamiętnika" oraz "Szum myśli jak potok”.

3. Dobra dyscyplina wśród uczniów. Zwracają na to uwagę odwiedzający naszą szkołę interesanci oraz goście. Unaocznieniem tego stanu są mury bez napisów, nieodrapane ściany (wręcz przeciwnie są one estetycznie utrzymane!), kulturalna, spokojna atmosfera na korytarzach i holach. To efekt wieloletniej pracy wielu nauczycieli, dyrekcji i pedagoga szkolnego. Naturalnie zdarzają się wybryki uczniów, ale nie są one częste.

4. Budowanie w czynie społecznym (od 5 lat) zespołu boisk do piłki siatkowej, koszykowej, tenisa ziemnego, skoczni w dal, okrężnej ścieżki do rozgrzewki, stacjonarnych stołów do ping-ponga. Dotychczas uczniowie nie mieli własnego boiska i korzystali z obiektów klubu sportowego "Łobzonka". Staraniem Społecznego Komitetu (później Stowarzyszenia Pomocy Gimnazjum), sponsorów, rodziców, nauczycieli i uczniów (ci ostatni zawsze pod nadzorem dorosłych!) powstaje ciekawy kompleks sportowy. Pomoc gimnazjalistów ma swój wielki walor wychowawczy.

5. Noszenie przez uczniów i kadrę identyfikatorów - od początku istnienia szkoły, czyli od 1999r. To obowiązek, którego egzekwowanie spoczywa na wychowawcach, dyrekcji i przede wszystkim Samorządzie Uczniowskim. Uczniowie noszą emblematy z logo szkoły oraz własnymi personaliami: klasy I na białym tle kartonika, klasy II - na żółtym, klasy III - na niebieskim. Nauczyciele, administracja i obsługa odznaczają się kolorem zielonym. SU prowadzi cotygodniowe kontrole noszenia identyfikatorów, dokonuje rankingu 21 klas raz w miesiącu oraz przydziela nagrodę pieniężną (100zł) na koniec roku szkolnego dla najaktywniejszej w tym względzie klasy.

6. Dobra opinia w środowisku w zakresie wyposażenia uczniów w gruntowną wiedzę, chodzi zwłaszcza o opinię społeczności szkół średnich, do których trafiają nasi absolwenci.       99,5  100 proc. z nich kontynuuje naukę w placówkach ponadgimnazjalnych, przy czym są to uczniowie, o których się zabiega i którzy są "poszukiwani". Około 50  55 proc. absolwentów kontynuuje naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku.            

7. Sukcesy na niwie Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w latach 2001-2008. Przeważają w tym względzie podopieczni historyka i nauczyciela wiedzy o społeczeństwie w jednej osobie mgr Ryszarda Sella. I tak na szczeblu najwyższym konkursu rozgrywanego w Koninie lub Turku Wojciech Wilk w latach 2001 i 2002 był dwukrotnym finalistą zmagań, zaś w 2004r. laureatkami wojewódzkimi ogłoszono Izabelę Mocek oraz Kingę Grabowską (odpowiednio 5. oraz 6. miejsce). W 2005r. Kinga Grabowska powtórzyła swój sukces, zajmując w finale 7. miejsce. Finalistami wojewódzkimi stali sie również Michał Przybylak (2006r.) oraz Magdalena Bednarek (2007r.). W 2008r. znów powodzenie: Magdalena Bednarek i Ewelina Martin, zostały kolejnymi laureatkami tych zawodów, zajmując odpowiednio 3 i 4 miejsce. W 2009r. największy sukces główna nagrodę finału wojewódzkiego „XVI edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” wywalczyła Paulina Pikulik.