STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 
 

Gimnazjalna Organizacja Młodych w Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie

pod patronem pedagoga szkolnego - p. mgr Alicji Bień

 

Pomysł powstania GOM-u zrodził się po przeczytaniu pewnego artykułu w gazecie.

Z całą pewnością powinno powstawać więcej takich organizacji, gdyż używki, wulgaryzmy i właśnie przemoc są zmorą każdej szkoły. Niektórzy nie mają odwagi przeciwstawić się agresji w ich własnym środowisku, więc mam nadzieję, że GOM śmiało stawi czoło temu problemowi i przyczyni się do zminimalizowania agresji.

 

REGULAMIN GIMNAZJALNEJ ORGANIZACJI MŁODYCH

 1. Reprezentanci GOM-u uczą współodpowiedzialności w rozwiązywaniu trudnych problemów.

 2. Członkowie GOM-u są chronieni nietykalnością osobistą.

 3. Za naruszenie punktu drugiego zostanie obniżone zachowanie w zależności od stopnia przewinienia.

 4. Każda grupa GOM-u ma obowiązek utrzymywać porządek i dyscyplinę na swoim określonym terenie działania, a uczniowie muszą podporządkować się poleceniom reprezentanta GOM-u. Będą czuwać też w czasie przejścia uczniów ze szkoły do autobusu.

 5. Każdy członek GOM-u zobowiązany jest nosić opaskę powołanej organizacji i postępować zgodnie z regulaminem.

 6. Przedstawiciele GOM-u muszą sumiennie wypełniać  powierzone im obowiązki           w przypadku złamania regulaminu zostaną wydaleni z organizacji.

 7. GOM działa wg określonych kryteriów wywieszonych w gablocie na parterze szkoły.

 8. Uczniowskie postawy będą oceniane za pomocą plusów i minusów oczywiście na konto swojej klasy.

 9. Gimnazjaliści będą otrzymywali minusy za następujące akty agresji słownej i fizycznej:

  • wyśmiewanie, wyszydzanie

  • plotki, pomówienia

  • prowokacje

  • bójki

  • wulgaryzmy

  • wandalizm

  • stosowanie środków psychoaktywnych (w tym papierosów)

  • samowolne opuszczanie terenu szkoły, np. z zajęć świetlicowych

  • wagary łamanie regulaminu szkoły.

 1. Osoby pomagające organizacji zostaną nagrodzone i otrzymają punkty dodatnie (plusy) dla klasy za następujące pozytywne działanie:

  • pomoc w wykrywaniu niebezpiecznych sytuacji

  • udzielanie informacji o wszelkich objawach demoralizacji ucznia

  • włączanie się w prace społeczne na rzecz szkoły

  • zorganizowanie dla kolegów i koleżanek pomocy w nauce (dotyczy terenu szkoły, a potwierdza wychowawca klasy)

  • zaproponowanie ciekawych pomysłów w dowolnej formie w celu polepszenia dyscypliny na lekcjach i na przerwach.

 1. Dla najbardziej zdyscyplinowanej klasy zostanie ufundowana nagroda, a jej wręczenie nastąpi na koniec roku szkolnego.

 

Reprezentaci GOM-u w roku szkolnym 2009/2010

 1. Idalia Małosek IIIf

 2. Monika Jaremko IIIa

 3. Marta Misiaki IIIa

 4. Martyna Kościerska IIIb

 5. Monika Ostrowska IIIb

 6. Elżbieta Szmaglińska IIIa

 7. Izabela Śmigaj IIb

 8. Ewelina Hadzicka – IIIc

 9. Angelika Lutka IIb

 10. Maciej Witkowski IIIb

 11. Marta Bochat – IIb

Powrót