STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Lekcja samorządności

We wtorek 9 czerwca, na zaproszenie nauczycieli wiedzy o społeczeństwie: pana Ryszarda Sella i pani Agnieszki Meli- Kartosz, przybył do wyrzyskiego gimnazjum, pan Stefan Rymer przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Zgromadzona na Sali widowiskowej 50 osobowa grupa młodzieży mogła bezpośrednio „u źródła” dowiedzieć się jak wielu istotnych informacji o funkcjonowaniu najmniejszej jednostki samorządowej czyli gminy.

W pierwszej części spotkania pan Rymer przypomniał uczniom jakie są instytucje władzy samorządowej w gminie, dosyć szczegółowo opowiedział o zadaniach Rady Miejskiej , której jest przewodniczącym. Uczniowie dowiedzieli się, że najważniejszym i równocześnie najtrudniejszym zadaniem Rady jest odpowiedni podział pieniędzy gdyż w gminie tak jak w budżecie domowym niestety jest więcej wydatków niż wpływów. Uważnym słuchaczom udało się jednak uchwycić stwierdzenie pana przewodniczącego, że „obecna  Rada nie zamierza oszczędzać na oświacie, gdyż wszyscy radni doskonale zdaja sobie sprawę, że młodzież jest naszą przyszłością i trzeba w nią inwestować”.

W drugiej części spotkania grupa  miała okazję do zadawania pytań. Początkowo nieśmiało, a po chwili coraz pewniej gimnazjaliści pytali o to co im najbliższe: czy są planowane inwestycje w ich miejscowościach, czy będą jakieś nowe,  ciekawe imprezy kulturalne w naszej gminie itd. Pytano też bardziej szczegółowo np. czy i kiedy będzie naprawiona droga na ul. Wiejskiej, na osiedlu leśnym  i jeszcze w kilku innych miejscach w gminie. Pan przewodniczący, mniej lub bardziej szczegółowo odpowiedział na wszystkie zadane pytania. Zachęcał także do śledzenia informacji na stronie internetowej www.wyrzysk.pl. Dla uczniów chyba najbardziej obiecujące były informacje o tym, że w najbliższym czasie mają zostać dofinansowane prace nad terenem sportowym, a także że będzie budowany kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”.

W imieniu obecnych uczniów i nauczycieli podziękowania za ciekawe spotkanie złożył panu Stefanowi Rymerowi pan wicedyrektor Sławomir Gajdziński, który równocześnie podkreślił, że bardzo cieszy się z faktu, iż Rada przychylnie patrzy na oświatę .