STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Publikacje nauczycieliWybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

JĘZYK POLSKI

Anna Kozimor

Ewelina Popielarz-Zajdel

JĘZYK NIEMIECKI

Anna Gallas-Ślepecka

Aleksandra Walczak

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Nowicka

Izabella Rerek

MATEMATYKA

Lidia Sroka-Polowy

Anna Hoppe

Marek Nowicki

Michał Kozimor

HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Agnieszka Mela-Kartosz

Ryszard Sell

CHEMIA

Monika Nawrocka-Paluszkiewicz

BIOLOGIA

Izabela Duszczak

Beata Nowicka

GEOGRAFIA

Joanna Berndt

FIZYKA

Jacek Koźlikowski

PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE I MUZYKA

Lidia Troczyńska

Agnieszka Rummel

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Marek Nowicki

Lidia Troczyńska

INFORMATYKA

Anna Hoppe

Sławomir Nowak

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Sławomir Gajdziński

Sławomir Nowak

Łukasz Sadłowski

Adam Dziamara

RELIGIA

ks. Waldemar Indycki

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Izabela Duszczak

BIBLIOTEKA I ŚWIETLICA

Małgorzata Brzezinska

Agnieszka Rummel

Lidia Troczyńska

Anna Kozimor

KLASA SPECJALNA

Magdalena Bielawska - Małecka

PEDAGOG SZKOLNY

   Alicja Bień

LOGOPEDA

   Katarzyna Jaśkiewicz