STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 
 

KIEDY POTRZEBNA JEST OPINIA LUB ORZECZENIE PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ?

 

Gdy rodzice:

  • mają dziecko niepełnosprawne ruchowo, z uszkodzonym słuchem, wzrokiem, przewlekle chore lub z innymi niepełnosprawnościami – orzeczenie,

  • chcieliby wcześniej posłać dziecko do szkoły podstawowej – opinia,

  • wraz z nauczycielem przedszkola widzą konieczność odroczenia dziecka od pójścia do szkoły podstawowej – opinia,

  • zostali poinformowani o konieczności pozostawienia ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie – opinia,

  • zauważają oni i nauczyciele wyraźne trudności w uczeniu się dziecka – opinia lub orzeczenie, jeśli po badaniu okaże się, że uczeń jest upośledzony umysłowo,

  • zauważają u dziecka trudności w pisaniu, czytaniu i liczeniu (dysgrafia, dysleksja, akalkulia) – opinia,

  • mają dziecko szczególnie zdolne – opinia,

  • maja dziecko, którego stan zdrowia uniemożliwia przez dłuższy czas uczęszczanie do szkoły (długotrwałe choroby, leczenie szpitalne) – orzeczenie,

  • wyrażają zgodę na uczęszczanie swojego dziecka do oddziału przysposabiającego do pracy, w przypadku gdy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokuje ono ukończenia gimnazjum w normalnym trybie – opinia.

 

REJON DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH

W POWIECIE PILSKIM

Poradnia Psychologiczno –

- Pedagogiczna w Pile

Poradnia Psychologiczno –

- Pedagogiczna w Wyrzysku

Specjalistyczna Poradnia Wad Mowy i Słuchu w Pile

ul. Sikorskiego 19

tel. 351-75-51

Plac Wojska Polskiego 19

tel. 286-24-77

ul. Dzieci Polskich 26

tel. 351-97-79

Udziela pomocy dzieciom

i młodzieży z terenu gmin:

Piła,

Ujście,

Kaczory,

Szydłowo,

oraz dzieciom i młodzieży

wadą wzroku z terenu

całego powiatu pilskiego.

Udziela pomocy dzieciom

i młodzieży z terenu gmin:

Białośliwie,

Łobżenica,

Miasteczko Krajeńskie,

Wyrzysk,

Wysoka.

 

Udziela pomocy dzieciom i młodzieży z wadami mowy

z terenu gmin:

Piła,

Ujście,

Kaczory,

Szydłowo,

oraz dzieciom i młodzieży

z wadą słuchu z terenu całego powiatu pilskiego.

 

Wniosek do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

                                                                                                          Powrót