STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Tradycja podtrzymana

Honorata Sawińska i Marta Habrzyk z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyrzysku okazały się najlepsze w powiatowych zmaganiach samorządowych i będą reprezentować powiat pilski finale wojewódzkim „XVIII Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”. W ten sposób wyrzyscy gimnazjaliści podtrzymali tradycję i ponownie zwyciężyli w tegorocznej potyczce gimnazjalistów.

Etap powiatowy odbył się w wyrzyskim gimnazjum, ponieważ w ubiegłym roku najlepsza okazała się przedstawicielka gospodarzy. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja jury powołana przez Zarząd Powiatu w Pile w składzie: Jolanta Lubińska – dyrektor Wydziału Oświaty, przewodnicząca komisji, Monika Marchut – inspektor Wydziału Oświaty, sekretarz i Ewelina Ciepłuch – inspektor Wydziału Organizacyjnego, członek. Uczniowie wypełnili test pisemny przygotowany przez Towarzystwo Samorządowe z Konina, które jest głównym organizatorem konkursu odbywającego się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Do tegorocznego konkursu zgłosiły się tylko trzy szkoły z Łobżenicy, Wysokiej i Wyrzyska. Ostatecznie w niepełnym składzie odbył się finał powiatowy, gdzie wyrzyską szkołę reprezentowały Marta Habrzyk , Magdalena Szpot, Ewa Wachowska i Honorata Sawińska.

 

W decydującej próbie najlepsza okazała się najmłodsza z uczestniczek Honorata przed Martą, zaś trzecią lokatę wywalczyła Ewelina Ryś z Wysokiej. Dwie pierwsze uzyskały kwalifikacje do finału wojewódzkiego, który zaplanowano na początku czerwca w Żychlinie koło Konina. Fundatorem nagród na etapie powiatowym było pilskie Starostwo Powiatowe, zaś o właściwy przebieg konkursu zadbało miejscowe gimnazjum na czele z  Małgorzatą Charczun dyrektorem placówki przy finansowym wsparciu Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, który zadbał o poczęstunek dla uczestników konkursu. Jak podkreśliła przewodnicząca konkursu należy się cieszyć, iż uczniowie sprawdzają się w różnych konkursach i należy tylko ubolewać nad faktem , iż wiele placówek szkolnych z powiatu nie podjęło próby rywalizacji. Być może sukcesy startujących drużyn zniechęciły inne szkoły, bo nagrody w tym konkursie są okazałe.

 

                                                                                                                                               Ryszard Sell