STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011

22 czerwca 2011 r. odbyła się oficjalna uroczystość zakończenia roku szkolnego 2010/2011. Dyrektor gimnazjum p. Małgorzata Charczun w krótkim przemówieniu dokonała podsumowania minionego roku szkolnego. Zwróciła ona  uwagę na dużą ilość uczniów, którzy w bieżącym roku uzyskali świadectwa z wyróżnieniem oraz na liczne  sukcesy uzyskane na innych płaszczyznach.

Następnie p. wicedyrektor Sławomir Gajdziński przypomniał liczne sukcesy w sporcie. Zostały również wręczone stypendia za wybitne wyniki w sporcie.

Samorząd Uczniowski uhonorował szczególnymi nagrodami dwie absolwentki: Martę Habrzyk za najwyższą średnią ze wszystkich  przedmiotów  5,5 oraz laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego   Agata Pasternak, która najlepiej zdała egzamin gimnazjalny i miała niewiele niższą średnią 5,43.

Następnie dokonano wręczenia nagród oraz świadectw z wyróżnieniem (lista uczniów wyróżnionych).  Uczniowie klas trzecich otrzymali świadectwa i zostali obdarowani symbolicznym pożegnalnym kwiatkiem od klas drugich. Po krótkim programie artystycznym wszyscy rozeszli się do klas, gdzie wychowawcy rozdali świadectwa ukończenia roku szkolnego 2010/2011. Uczniowie odebrali świadectwa i dyplomy, a nauczyciele kwiaty i podziękowania. Od dziś, przez ponad dwa miesiące, szkolne ławki będą świecić pustkami. Rozpoczęły się wakacje.

                                                                                      więcej zdjęć>>>