STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Koncert profilaktyczny

Dnia 10.06.2013r. w Gimnazjum w Wyrzysku wystąpił Piotr Nagiel - wokalista, autor muzyki i tekstów obecnie lider zespołu 100%. Częsty gość programów telewizyjnych i radiowych poświęconych tematom uzależnienia, moralności i wyboru. Na co dzień pracuje z osobami uzależnionymi jako terapeuta. Od 1997r. propaguje zdrowy styl życia. Dziś już wie, ile kosztuje trudu powrót do normalności. Dzięki swym doświadczeniom tak potrafi pokierować rozmową, aby dotrzeć do każdego z uczestników.

Społeczności gimnazjalnej zaprezentował swój Pogram Profilaktyczny pt. DOPÓKI MASZ WYBÓR”. Słuchaczami byli uczniowie klas I i II naszego gimnazjum oraz Gimnazjum z Osieka n. Not. Muzyk i terapeuta w formie słowno – muzycznej uzmysławiał gimnazjalistom, jakie ryzyko wiąże się z sięganiem po alkohol i narkotyki. Czy brak reakcji na przemoc oznacza przyzwolenie na nią ? Dlaczego młodzież sięga po używki i czy może to prowadzić do nałogów rujnujących życie? Przybliżał uczniom na faktach historie rówieśników, którzy poddali się nałogom i stali się ofiarami lub sprawcami agresji.

Ponadto przygotowany program był przeplatany utworami muzycznymi z repertuaru wokalisty, nawiązującymi do poruszonej tematyki. Oprawa muzyczna w wykonaniu artysty jest więc doskonałym połączeniem z trudnymi problemami, które stają na drodze młodego człowieka. Młodzież aktywnie uczestniczy w Programie i ma możliwość skonfrontowania swych przekonań. Głównym założeniem Programu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży życia wolnego od nałogów. Ma ich nauczyć odpowiedzialnych zachowań. Taka forma przekazu informacji wydaje się być bardzo atrakcyjna ze względu na punkt wyjścia do rozmów i przemyśleń. Prowadzący zaproponował uczniom, gdy wrócą do domów, obejrzenie dwóch filmów: „Korkociąg” , „ Wolność darem Boga”. Kierował do uczniów swoje złote myśli:

1. „ Człowiek żyje każdego dnia wyborami”.
2. „ Alkoholizm i narkomania to choroby niezawinione przez człowieka”.
3. „ Człowiek, który zna swoją wartość nie musi niczego udowadniać”.
4. „ Od ciebie zależy, czy stajesz się jednym z nich…”
5. „ Narkotyk to nie wolność, ale zniewolenie”.

Wokalista wykonał bardzo charyzmatycznie przy dźwiękach gitary utwory, które mogły zapaść głęboko w sercach słuchaczy: „Kiedy”, „Nasz dom”, „Daj siebie innym”. Warto także posłuchać: „Ojciec i syn”, „Płomień świecy”, „Uciekam”. Piotr Nagiel został zaproszony z inicjatywy Dyrektora Gimnazjum w Wyrzysku i pedagoga szkolnego. Organizacją występu artysty zajął się Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku.  Szkoła otrzymała także wsparcie finansowe z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysku i dzięki przychylności Pani Burmistrz Miasta i Gminy Wyrzysk.