STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

 Szósty tomik twórczości naszej młodzieży

W czerwcu oddaliśmy do rąk Czytelników kolejny, szósty tomik twórczości naszej młodzieży. Składają się na niego utwory poetyckie i prozatorskie, których autorami są uczniowie naszego gimnazjum. Zamieściliśmy też w tym zbiorku zdjęcia i rysunki utalentowanych plastycznie, wrażliwych na piękno otaczającego świata młodych ludzi. Ponieważ zebrany materiał jest różnorodny gatunkowo i tematycznie, nadaliśmy naszemu wydawnictwu tytuł: „Co mi w duszy gra…” /mi czyli młodemu człowiekowi w okresie dojrzewania, buntu, rozwoju, doskonalenia swojej osobowości/.

Książka ta powstała jako kontynuacja cyklu: Teksty napisane samodzielnie przez uczniów Gimnazjum w Wyrzysku.

To z inicjatywy pana Zdzisława Seroki i pani Bogusławy Jagodzińskiej (ówczesnego dyrektora i ówczesnej polonistki Gimnazjum w Wyrzysku) wychodziły kolejne zbiory poezji i prozy młodych, utalentowanych literacko  uczniów: w 2000 roku wydano pierwszy

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Walas

tomik wierszy pt. „Aniołowie grają na cytrach…”, będący wynikiem Konkursu Poetyckiego przeprowadzonego w szkole; w 2001 roku ukazał się zbiór opowiadań 27 młodych adeptów sztuki pisarskiej pt. „Chrząszcz brzmi w trzcinie”, w 2002 roku przedstawiono Czytelnikom spisane przeżycia, wewnętrzne rozterki autorów, nadając im tytuł „Kartki z autentycznego pamiętnika”, w 2008 po sześcioletniej przerwie pojawia się tom poezji i prozy pt. „Szum myśli jak potok”, dwa lata później wydano kolejną książkę pt. „Ponad horyzontem widać było tęczę”.

Warto umożliwiać wychowankom zostawienie po sobie śladu w postaci słowa pisanego i drukowanego - niech te tomiki dają początek ich przygodzie z literaturą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Walas

Poniżej przedstawiamy zdjęcia umieszczone w tomiku.

 

                Aneta Witkowska                                    Aneta Witkowska                                         Aneta Witkowska

 

                 Aneta Witkowska                                        Wiktoria Sak                                            Karmena Szamara

 

              Karmena Szamara                                      Karmena Szamara                                        Marta Walas