STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

VI Sesja MRM w Wyrzysku

W ostatnim dniu marca odbyła się VI Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku z udziałem 13 radnych. W obradach uczestniczyli także w charakterze obserwatorów: Tadeusz Perliński – wiceburmistrz Wyrzyska, Piotr Radwański – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku, Teresa Pinkowska – radna Rady Miejskiej w Wyrzysku, opiekunowie rady i zaproszeni goście. Sesję otworzył i prowadził Mateusz Brzuchalski – przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku. Na początku przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnym oraz  raport z turnieju integracyjnego szkół z terenu gminy Wyrzysk.

W dalszej części sesji na zaproszenie Komisji Sportu i Spraw Społecznych odpowiedział Piotr Holc – wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska, który przedstawił dzieje stowarzyszenia, największe osiągnięcia oraz propozycje dla młodzieży. TPW chce stworzyć kluby miłośników miasta przy szkołach i liczy, iż w przyszłości młodzi zaangażują w działalność stowarzyszenia.  Młodzi rajcy podjęli także decyzje po wystąpieniu radnej Edyty Madaj, iż chcą się włączyć w upamiętnienie 25.rocznicy odrodzenia samorządu w Polsce i na kolejnej sesji poświęcą temu wydarzeniu sporo miejsca. Zaproponowano, aby przeprowadzić wywiady lub relacje ze znanymi samorządowcami z gminy Wyrzysk. Następnie przedstawiciel Komisji Kultury i Promocji Oskar Los przedstawił relacje z zainteresowania młodych sprawą byłej dyskoteki „Pokusa” w Osieku nad Notecią. Radni wyrazili swoje zdanie na zasadzie konsultacji, iż nadal powinna tam się znajdować dyskoteka. Z kolei Komisja Edukacji i Rozwoju za sprawą radnego Michała Rajka zaprezentowała na bazie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Wyrzysku informacje o bezrobociu w gminie, a szczególnie wśród młodych do 25 roku życia. Z kolei Alina Kwiatkowska – nauczycielka z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku przybliżyła ofertę tej szkoły na kolejny rok szkolny w formie prezentacji multimedialnej. W wolnych głosach wystąpili zaproszeni goście.

                                                                                                                               R. S.