STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Nasza Mała Ojczyzna”

Dnia 18 maja 2015 roku w Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyrzysku odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „Nasza Mała Ojczyzna” oraz przeprowadzono XXII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Uroczystego otwarcia dokonała pani dyrektor Małgorzata Charczun, która przedstawiła cele projektu, czyli promocję naszego miasta i gminy, ich walorów krajoznawczych: propagowanie poezji twórców z Wyrzyska i okolic, kultywowanie tradycji regionu Krajny.

Działania proponowane w projekcie skierowane były na kształtowanie postaw młodzieży, rozwijanie zainteresowań kulturowych, historycznych i społecznych oraz wszechstronny rozwój uczniów.

Pani dyrektor odniosła się do historii naszej ojczyzny i zacytowała słowa Cypriana Kamila Norwida: „JESTEŚMY żadnym społeczeństwem. Jesteśmy jednym wielkim sztandarem narodowym... Polska jest ostatnie na globie społeczeństwo, a pierwszy na planecie naród”.

Pani Małgorzata Charczun podkreśliła znaczenie wychowawcze realizowanego projektu, jakim było zaszczepienie takich wartości, które stawiają na pierwszym miejscu dobro wspólne. A przy tym wskazują, że warto mieć własne zdanie i umieć je wypowiedzieć, bo: „Najważniejsze to być sobą, tak jak się czuje, a nie tak, jak chcieliby widzieć nas inni". Ważne jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności
za własne wybory i czyny.

Istotnym elementem było też upamiętnienie idei samorządności, która trwa już 25 lat i krzewienie lokalnego patriotyzmu. Oczywiście 15-letnia historia naszego gimnazjum jest ważną częścią 25 – lecia samorządności. Do udziału w projekcie zaproszono uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wyrzysk, któremu patronował Burmistrz Wyrzyska. Głównym koordynatorem wszystkich działań był p. Sławomir Gajdziński. 

Wspierali nas: Stowarzyszenie Pomocy Gimnazjum w Wyrzysku „Szkoła Marzeń”, Rada Rodziców działająca przy Gimnazjum w Wyrzysku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku. Prace nad projektem  trwały od września 2014 roku do marca 2015 roku.

W tym miejscu głos zabrała Pani burmistrz Bogusława Jagodzińska, która w ciepłych słowach wypowiedziała się o pracy szkoły. Następnie przemówił przewodniczący Rady Miejskiej Stefan Rymer, doceniając zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz samorządności.

W październiku 2014 roku odbył się Konkurs Recytatorski Miejscowych Twórców zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska, gdzie nasze dwie uczennice – Marta Wilczyńska i Angelika Pietrysiak zajęły dwa pierwsze miejsca. W tym czasie przystąpiono do realizacji zadań projektowych w ramach następujących konkursów: fotograficzny „ Gmina Wyrzysk Dawniej I Dziś”, plastyczny „Gmina Wyrzysk – Moja Mała Ojczyzna”, Przegląd Twórczości Regionalnej, „Historia i Współczesność Ziemi Wyrzyskiej” oraz Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Ustalono, że właśnie podczas XXII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym nastąpi uroczyste podsumowanie wszystkich działań i wręczenie nagród.

Zaszczycili nas swoją obecnością:

 • burmistrz Wyrzyska, Bogusława Jagodzińska;

 • etatowy członek zarządu Starostwa Powiatowego w Pile – Eligiusz Komarowski;

 • dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – Jolanta Lubińska;

 • przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku – Stefan Rymer

 • dyrektor SAPO – Magdalena Strzałkowska;

 • dyrektor SP w Wyrzysku – Adam Nowak;

 • dyrektor SP w Osieku nad Notecią – Jacek Wiśniewski;

 • pierwszy dyrektor Gimnazjum w Wyrzysku – Zdzisław Seroka;

 • dr Piotr Jańczak – dyrygent międzyszkolnego chóru „Canto”;

 • dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku – Czesław Pająk;

 • inspektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – Monika Marchut-Grzybowska;

 • prezes Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska – Barbara Piorunowska;

 • Małgorzata Jakóbek  i Edyta Kałużna – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Wyrzysku;

 • p. Halina Urban i Elżbieta Knioła – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Falmierowie.

Warto dodać, że przybyli goście otrzymali wyjątkowy tomik twórczości młodzieży gimnazjalnej z okresu 15 – lecia istnienia placówki, który rozpoczynały utwory pierwszego dyrektora p. Zdzisława Seroki. Wyboru utworów  z 6 tomików, które powstały w latach 2000-2013, dokonały panie polonistki: Agnieszka Krzycka, Katarzyna Jaśkiewicz, Anna Kozimor, Benedykta Holc i Małgorzata Wilczyńska. Goście zgromadzeni   w sali widowiskowej mogli też obejrzeć prezentację z działalności 15 lat wyrzyskiego gimnazjum, którą przygotował p. Sławomir Gajdziński. Zaprezentowano również wszystkie nagrodzone prace oraz wystąpiły zwycięskie zespoły przeglądu twórczości regionalnej. Prawdziwą perełką uroczystości był występ chóru „Canto” pod batutą p. Piotra Jańczaka. Uroczystego wręczenia nagród dokonała pani burmistrz Bogusława Jagodzińska wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Stefanem Rymerem.                          

Konkurs plastyczny, za który odpowiedzialne były panie: Lidia Troczyńska, Małgorzata Brzezinska i Katarzyna Jaśkiewicz wyłonił zwycięzców w dwóch kategoriach. 

Szkoły Podstawowe – makieta wybranego miejsca Gminy Wyrzysk

I miejsce – Marta Mrotek, Martyna Gieruć, Julia Piwowarczyk (Szkoła Podstawowa w Falmierowie)

II miejsce – Maria Kowalska, Ligia Bąk, Jagoda Tomaszewska (Szkoła Podstawowa w Falmierowie)

III miejsce – Sandra Nowak (Szkoła Podstawowa w Wyrzysku)

Udział – Paulina Wojda, Paweł Wojda, Piotr Wojda (Szkoła Podstawowa z Falmierowa), Jakub Dorosz, Miłosz Ciszewski, Bartosz Gapa, Zuzanna Sadowska, Wiktoria Rózga, Bartosz Olszewski, Eliza Frankowska (Szkoła Podstawowa z Osieka).

Gimnazja – plakat promujący walory Gminy Wyrzysk

I miejsce – Anna Filip, Martyna Sikora (Gimnazjum w Wyrzysku)

II miejsce – Joanna Brząkała, Natalia Mrotek (Gimnazjum w Wyrzysku)

II miejsce – Martyna Urban (Gimnazjum w Wyrzysku)

Udział -  Kamila Kubich, Weronika Wachowiacz, Katarzyna Szymczak, Wiktoria Koszuta, Julia Brzezińska (Gimnazjum W Wyrzysku)

Konkurs fotograficzny również wyłonił laureatów w dwóch kategoriach. Warto zauważyć, że prace powstawały pod czujnym okiem p. Piotra Brzezinskiego w ramach zajęć kółka „Oczy Szeroko Otwarte” , a osobami odpowiedzialnymi za wszystkie działania były: Lidia Troczyńska, Małgorzata Wilczyńska i Wojciech Sobiech.

Szkoły Podstawowe – fotografie wyjątkowego miejsca Gminy Wyrzysk

I miejsce – Klaudia Larek (Szkoła Podstawowa w Wyrzysku)

II miejsce – Daniel Rommel (Szkoła Podstawowa W Wyrzysku)

III miejsce – Julia Michałek (Szkoła Podstawowa w Wyrzysku)

Wyróżnienie – Klaudia Nowakowska (Szkoła Podstawowa w Wyrzysku)

Gimnazja – prezentacja zdjęć wyjątkowego miejsca Gminy Wyrzysk

I miejsce – Martyna Sikora (Gimnazjum w Wyrzysku)

II miejsce – Paweł Filip

III miejsce – Anna Filip (Gimnazjum w Wyrzysku)

Kolejnym konkursem był Przegląd Twórczości Regionalnej, nad przebiegiem którego czuwały panie: Agnieszka Rummel, Agnieszka Mela-Kartosz, Lidia Troczyńska i Małgorzata Wilczyńska.

Szkoły Podstawowe – taniec ludowy i wypowiedź gwarą krajeńską

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Falmierowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią

Gimnazja – piosenka ludowa i scenka sytuacyjna z użyciem gwary krajeńskiej

I miejsce – Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyrzysku

II miejsce – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią

Natomiast 4 maja odbyła się XV edycja Gminnego Konkursu „Historia i Współczesność Ziemi Wyrzyskiej”, który przygotowali: p. Agnieszka Mela – Kartosz i p. Ryszard Sell.

I miejsce – Krzysztof Martin (Gimnazjum w Wyrzysku)

II miejsce – Maria Wawrzyniak (Gimnazjum w Wyrzysku)

III miejsce – Mateusz Brzuchalski (Gimnazjum w Wyrzysku)

IV miejsce – Kajetan Pinkowski (Gimnazjum w Osieku)

V miejsce ex aequo – Kacper Wachowski i Dominik Gdaniec (Szkoła Podstawowa
w Falmierowie)

Wielkim sukcesem zakończył się także XXII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, ponieważ cztery pierwsze miejsca zajęli podopieczni p. Ryszarda Sella.

I miejsce – Krzysztof Jaśkiewicz

II miejsce – Krzysztof Martin

III miejsce – Maria Wawrzyniak

IV miejsce – Karolina Pasternak

Nagrody wręczyła komisja w składzie:

 • burmistrz Wyrzyska, Bogusława Jagodzińska;

 • etatowy członek zarządu Starostwa Powiatowego w Pile – Eligiusz Komarowski;

 • dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – Jolanta Lubińska;

 • przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku – Stefan Rymer.

Uroczystość zakończyła pani Małgorzata Charczun – dyrektor Gimnazjum w Wyrzysku, życząc uczniom i im opiekunom dalszych sukcesów. Jako społeczność Gimnazjum w Wyrzysku jesteśmy niezwykle dumni, że projekt spotkał się z zainteresowaniem uczniów oraz ich opiekunów. Mamy nadzieję na kontynuację podobnych działań w następnych latach pracy naszego gimnazjum.

więcej zdjęć >>>