STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Upamiętnili 25-rocznicę samorządu gminnego

VII Sesja MRM w Wyrzysku

Podczas VII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 maja br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego młodzi rajcy upamiętnili srebrny jubileusz samorządu gminnego. Obrady tradycyjnie poprowadził Mateusz Brzuchalski – przewodniczący MRM w Wyrzysku, który przedstawił program obrad i przywitał zaproszonych gości. Tym razem w sesji uczestniczyli: Tadeusz Perliński zastępca burmistrza, Teresa Pinkowska i Roman Łuka – radni Rady Miejskiej w Wyrzysku oraz Ryszard Sell, Damian Nieroda i Michał Olejnik – opiekunowie MRM. Po sprawozdaniu z okresu międzysesyjnego radna Agnieszka Gajewska przedstawiła rys historyczny samorządu terytorialnego w Polsce, a w szczególności wydarzenia z 27 maja 1990 roku.

Następnie gimnazjaliści z Wyrzyska z klasy IIa – Krzysztof Jaśkiewicz, Artur Lisowski, Mateusz Drzyzgiewicz i Kamil Dzik zaprezentowali projekt edukacyjny poświęcony 25 – rocznicy samorządu gminnego. Projekt został przygotowany pod nadzorem nauczyciela Ryszarda Sella. W kolejnej części radni z poszczególnych komisji prezentowali wywiady, jakie przygotowali z aktualnymi lub byłymi samorządowcami z gminy Wyrzysk. Można było wysłuchać ciekawych wypowiedzi, które udzielili:  Leonard Borowczyk, Kazimierz Dróbka, Piotr Kuna, Stefan Rymer, Teresa Pinkowska, Roman Łuka, Jacek Onoszko i  burmistrz Bogusława Jagodzińska. W końcowej części rady ustalono, iż młodzi radni wspomogą organizatorów MTB Maraton Wyrzysk i Ogólnopolskiego Biegu  „Olka” w przeprowadzeniu tych zawodów.  Ostatnia sesja pierwszej kadencji została zaplanowana pod koniec czerwca br.

                                                                                                                               R. S.