STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Pożegnali radnych I kadencji

W dniu 23 czerwca br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku odbyła się VIII Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku, która kończyła I kadencję za lata 2013 – 2015. W obradach, którym przewodniczył Mateusz Brzuchalski wzięło udział 13 radnych. W sesji  wzięli udział także: Burmistrz Wyrzyska- Bogusława Jagodzińska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku Stefan Rymer wraz z radnymi Teresa Pinkowską, Romanem Łuką, Katarzyną Kowalską, Stefanem Wełniakiem oraz opiekunami rady: Michałem Olejnikiem, Damianem Nierodą i Ryszardem Sellem.

Podczas sesji przede wszystkim podsumowano działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej, która została wybrana 5 grudnia 2013 roku. Przypomniano kulisy powstania rady, najważniejsze uchwały i zadania. Powołano także Gminną Komisję Wyborczą, która w nowym roku szkolnym przeprowadzi wybory do nowej rady II kadencji. Najważniejszym jednak punktem było podziękowanie za działalność młodym samorządowcom. Specjalne listy gratulacyjne wraz z upominkami wręczyli Burmistrz Wyrzyska - Bogusława Jagodzińska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej - Stefan Rymer. Dodatkowo słodki upominek wręczyła radna Teresa Pinkowska, która sprawowała opiekę nad rajcami w imieniu Rady Miejskiej w Wyrzysku. Sesja zakończyła się wspólnym zdjęciem radnych I kadencji wraz z wszystkimi zaproszonymi gośćmi.

                                                                                                                                                            R. S.