STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Wielki sukces  wyrzyskich gimnazjalistów

W minioną sobotę, tj. 18.04. 2015r., odbyła się w Swarzędzu uroczystość ogłoszenia wyników XXII Konkursu „Złota Żaba”. Jego organizatorem jest Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”, a o randze tego przedsięwzięcia świadczy m.in. to, że patronat nad nim sprawują Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Radio Merkury Poznań, patronatem honorowym zaś obejmuje go Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas II i III gimnazjum w  województwie wielkopolskim i lubuskim. Zmagania konkursowe przebiegają w dziedzinie matematyki oraz w dziedzinie literatury i języka polskiego. Są one dwuetapowe:

– etap I odbył się w poszczególnych szkołach i polegał na rozwiązywaniu zadań przez 90 minut,

– etap II został przeprowadzony w Swarzędzu- zadania rozwiązywano wówczas przez 120 minut.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 5565 uczniów ze 177 gimnazjów. „Złota Żaba” jest formą pracy z uczniem zdolnym i ambitnym, potrafiącym łączyć wiedzę z umiejętnością niestereotypowego myślenia i poszukiwania alternatywnych rozwiązań, zadania konkursowe wymagają wyobraźni i kreatywności.

Sobotnia gala zgromadziła laureatów, ich rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli władz samorządowych i sponsorów. Na zwycięzców czekały cenne nagrody rzeczowe.

Wśród tegorocznych laureatów znalazło się dwoje uczniów Gimnazjum im. M. Skłodowskiej–Curie w Wyrzysku:

Maria Wawrzyniak (uczennica kl. IIIa) – która zajęła bardzo wysokie III miejsce w dziedzinie literatury i języka polskiego

oraz

Krzysztof Martin (uczeń kl. IIIb) – który uplasował się na IV miejscu w dziedzinie matematyki.

Obojgu nagrodzonym składamy szczere gratulacje z wyrazami uznania dla ich wyjątkowej wiedzy i umiejętności logicznego myślenia.

Nad przygotowaniem uczniów do Konkursu czuwały panie: Małgorzata Charczun – dyrektor wyrzyskiego gimnazjum, będąca jednocześnie nauczycielką matematyki oraz Benedykta Holc – nauczycielka języka polskiego.