STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla gimnazjum odbyło się 26 czerwca 2015 roku. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego przez społeczność szkolną, głos zabrał Pan dyrektor Sławomir Gajdziński, który przywitał zaproszonych gości, pracowników szkoły oraz uczniów.

Pan dyrektor podsumował rok szkolny przypominając wszystkie ważne wydarzenia z życia szkoły, a następnie przedstawił wyniki egzaminu gimnazjalnego wyczytując nazwiska uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki z poszczególnych części. >>>

Szczególne słowa uznania skierował do Pani Burmistrz Bogusławy Jagodzińskiej rodziców, sympatyków i przyjaciół szkoły dziękując im za okazane wsparcie, zaangażowanie, życzliwość, zrozumienie i całoroczną pracę. W dalszej części uroczystości Pan dyrektor wręczył Małgorzacie Kornackiej nagrodę za zwycięstwo w tegorocznymi konkursie ortograficznym o "Złote pióro dyrektora". Pani Agnieszka Mela-Kartosz, opiekunka Samorządu Uczniowskiego, uhonorowała Prymusa szkoły, którym w tym roku została Maria Wawrzyniak.

Głos zabrała również Pani Kamila Bąk, insp. ds. oświaty zdrowia kultury i sportu w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku, która w imieniu Pani Burmistrz i Rady Miejskiej w Wyrzysku przedstawiła treść listu specjalnie przygotowanego na tę uroczystość.

W dalszej części uroczystości swoje świadectwa oraz nagrody książkowe odebrali uczniowie, którzy osiągnęli w roku szkolnym 2013 / 2014 średnią ocen powyżej 4,75.

wyróżnieni pierwszoklasiści                    wyróżnieni drugoklasiści                          wyróżnieni trzecioklasiści

Po nich wystąpili wyróżnieni sportowcy otrzymując dyplomy, książki oraz pamiątkowe statuetki.

Przyszedł czas na pożegnanie absolwentów, którym świadectwa ukończenia szkoły wręczali wychowawcy oraz Pan dyrektor Sławomir Gajdziński, zaś uczniowie klas młodszych obdarowali swoich starszych kolegów symbolicznymi kwiatkami.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni wysłuchali krótkiego programu artystycznego, przygotowanego przez uczniów klas I i II pod kierunkiem pani Beaty Nowickiej, Agnieszki Krzyckiej oraz pana Marka Nowickiego. Uczniowie żegnając się ze szkołą przekazali kolegom i koleżankom swoje refleksje na temat wspólnie przeżytych chwil w gimnazjum. Nad oprawą muzyczną czuwała pani Agnieszka Rummel .

Absolwentom jeszcze raz dziękujemy za te wspólnie spędzone trzy lata i życzymy dalszych sukcesów w dorosłym życiu.

KLASA IIIA                                                   KLASA IIIB                                          KLASA IIIC

KLASA IIID                                    (DAWNA) KLASA IIIE                                       KLASA IIIF

więcej zdjęć >>>