STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Krzysztof Jakub Jaśkiewicz – potrójnym laureatem!

Ubiegły tydzień upłynął dla Krzysztofa pod znakiem zmagań z różnych dziedzin nauki, aż trzykrotnie wyruszał do Poznania w przeciągu zaledwie kilku dni, ale wysiłek ten opłacił się i przyniósł zamierzone efekty.

We wtorek, 1 marca 2016 roku uczeń klasy III a Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyrzysku wziął udział w etapie wojewódzkim Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. Jego uczestnicy musieli zmierzyć się z testem składającym się z 50 pytań, a następnie przystąpić do dwuipółgodzinnej pracy zespołowej, polegającej na utworzeniu modelu szablonu biznesowego. Aby uzyskać tytuł laureata, należało zdobyć średnią z obydwu części na poziomie co najmniej 80%. W tym niezwykle trudnym i wymagającym wszechstronnej wiedzy z zakresu m. in. ekonomii, polityki, socjologii konkursie Krzysztof zdobył tytuł laureata, uzyskując wynik 82 %. Naszą szkołę reprezentowała również Weronika Wachowiacz z klasy III d, uzyskując wynik 72% i zdobywając tytuł finalisty tego Konkursu. Naszych reprezentantów przygotowywał cieszący się od lat wysokimi wynikami swoich podopiecznych pan Ryszard Sell – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

W piątek, 4 marca 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, zorganizowanego przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty. W konkursie wzięło udział 99 uczniów, którzy musieli zdobyć minimum 42 punkty, które były niezbędne do uzyskania tytułu laureata. Wśród nich znalazł się również nasz wybitnie uzdolniony gimnazjalista Krzysztof Jakub Jaśkiewicz, uzyskując 45 punktów na 50 możliwych do zdobycia. Do tego konkursu przygotowywała go i dzieliła z nim wspólną pasję pani Joanna Berndt – nauczycielka geografii.

Następnego dnia Krzysztof ponownie sięgnął po laur, uzyskał bowiem tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Finał tego konkursu (także pod patronatem Wojewódzkiego Kuratorium Oświaty) odbył się w sobotę 5 marca  2016 r. Do zmagań z zadaniami przystąpili najlepsi gimnazjaliści, wyłonieni w drodze eliminacji rejonowych. Nasz uczeń zaprezentował się wyśmienicie zdobywając aż 49 punktów na 50 możliwych. Jest to zatem kolejny ogromny sukces młodego gimnazjalisty, do którego niewątpliwie przyczyniła się jego nauczycielka matematyki – pani Anna Hoppe.

Tytuł laureata zwalnia ucznia z obowiązku pisania Egzaminu Gimnazjalnego. W przypadku Krzysztofa – zostaje on zwolniony z trzech części egzaminu – z części dotyczących historii i wiedzy o społeczeństwie, przyrody oraz matematyki; otrzymuje tym samym maksymalna liczbę punktów z wyżej wymienionych.


                                                                                                            Monika Nawrocka - Paluszkiewicz