STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

„Narkomania czyli rzecz o smutku młodości”

Problem dopalaczy i ich zażywania przez młodych ludzi w ostatnich latach stał się bardzo poważnym problemem społecznym. Dostępność tych groźnych substancji jest duża, na rynku pojawia się coraz więcej specyfików o działaniu psychoaktywnym, po które chętnie sięga młodzież, nie zważając na ryzyko.

31 maja br. pod patronatem CKUiZ w Wyrzysku odbył się festiwal pod nazwą „Narkomania czyli rzecz o smutku młodości”. Głównym celem tego przedsięwzięcia była profilaktyka uzależnień, podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych oraz zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z korzystania z dopalaczy, pobudzanie wyobraźni i rozwijanie artystycznych uzdolnień młodzieży oraz przestrzeganie przed skutkami zażywania narkotyków, w tym głównie dopalaczy. W ramach festiwalu zorganizowano konkursy na najlepszą pracę plastyczną oraz literacką. Zorganizowano również test wiedzy o zagrożeniach, związanych z zażywaniem środków psychotropowych. Młodzież z CKUiZ zaprezentowała spektakl teatralny przestrzegający przed zażywaniem dopalaczy oraz innych środków odurzających, a pedagog szkoły - mgr Sylwia Jułga – Frankowska przedstawiła wykład o dopalaczach i skutkach ich zażywania. Spotkanie z uczniami CKUiZ było także okazją do integracji . Między uczniami odbyły się mecze towarzyskie w piłkę nożną.

NARKOTYKI / DOPALACZE/ ŚRODKI ZASTĘPCZE GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Antynarkotykowy Telefon Zaufania (godz. 16-21) - 801 199 990

Antynarkotykowa Poradnia Internetowa - www.narkomania.org.pl

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

tel. /22/ 641-15-01; /22/ 855-54-58, /22/ 855-54-69, fax: /22/ 641-15-65

e-mail: kbpn@kbpn.gov.pl www: www.kbpn.gov.pl www.narkomania.gov.pl


 
więcej zdjęć >>>