STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Lekcja biblioteczna

24.05.2016 r. o godzinie 11:15 młodzież gimnazjalna z klas IIId,c,e pod opieką pani Małgorzaty Brzezinskiej i pani Agnieszki Rummel wzięła udział w lekcji bibliotecznej zorganizowanej i przeprowadzonej przez Bibliotekę Publiczną w Wyrzysku. Celem spotkania było omówienie wybranych aspektów funkcjonowania biblioteki. Poruszono temat historii bibliotek, ich podziału, sposobu udostępniania zbiorów, gromadzenia i opracowywania książek. Po części teoretycznej, uczniowie przystąpili do rozwiązywania przygotowanych dla nich zadań. Były to: krzyżówki tematyczne, poszukiwanie określanych egzemplarzy książek oraz wyjaśnianie pojęć związanych z książką i biblioteką. Przy niewielkiej pomocy dyżurujących bibliotekarek, wszystkie grupy poradziły sobie z zadaniami, dlatego w nagrodę, każda drużyna otrzymała słodką niespodziankę.

Mamy nadzieję, że to spotkanie zachęci młodzież do korzystania ze zbiorów bibliotecznych i spowoduje częstsze odwiedziny, nie tylko po obowiązujące lektury.