STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Wycieczka edukacyjna na Dębową Górę

Dnia 09.06.2016r. w ramach programu profilaktycznego „Nasze zdrowie w naszych rękach” zorganizowana została wycieczka ścieżką edukacyjną na Dębową Górę. W wycieczce wzięła udział młodzież z klasy IIb z opiekunami p. B. Nowicką i p. A. Dziamarą. Trasa obejmowała odcinek 9,5 km przez lasy Nadleśnictwa Kaczory. W trakcie przejścia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z 3 wątkami, które przeplatają się na trasie:
- archeologicznym, związanym ze stanowiskami cmentarzy kurhanowych,
- geologicznym, związanym z masywem „Dębowej Góry”,
- przyrodniczym, związanym z funkcjonowaniem lasu gospodarczego i rezerwatu.

Celem wycieczki było zapoznanie uczestników z różnorodnością gatunkową ekosystemu leśnego oraz promowanie zdrowego stylu życia, związane z propagowaniem aktywnego wypoczynku. Uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się charakterystycznym punktom oznaczonym na trasie, gdzie zobaczyć można było min: gospodarczy drzewostan nasienny, Pomniki przyrody, charakterystyczne dla tego terenu gatunki drzew, czy Rezerwat „Zielona Góra”.

Beata Nowicka