STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Dni Matematyki

W dniach 15.03 – 18.03.2016r. po raz kolejny w naszym gimnazjum odbyły się  „Dni matematyki”.

We wtorek, 15.03.2016r. odbył się konkurs RACHMISTRZ, w którym wzięło udział 13 uczniów. Reprezentanci klas rozwiązywali zadania arytmetyczne przygotowane przez p. Alicję Fąs. Celem tego konkursu było wyłonienie osoby, która najlepiej radzi sobie ze skomplikowanymi działaniami na ułamkach. I miejsce zajął Krzysztof Jaśkiewicz z klasy IIIa, II- Igor Rumiński  z kl. Ia i Sylwia Kożuchin z kl. IIIb.

W środę reprezentanci klas I-III rozwiązywali w parach przygotowane przez p. Marka Nowickiego krzyżówki matematyczne. W trakcie rozwiązywania uczniowie mogli korzystać z podręczników, encyklopedii, zeszytów i kalkulatora. A oto wyniki tego konkursu:

I miejsce: klasa IIId (Aleksandra Nowicka, Weronika Wachowiacz)

II miejsce: klasa IIb (Agata Kędzior, Joanna Brząkała) i klasa IId (Natalia Senska, Hubert Błaszczyk)

III miejsce: klasa Ia (Igor Rumiński, Michał Codro)

W czwartek, 17 marca 2016r. odbył się w naszej szkole, po raz kolejny Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur. Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur Matematyczny” jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontieres” z siedzibą w Paryżu. Głównym organizatorem Konkursu w Polsce jest TUWiNM z siedzibą w Toruniu. Do 25 edycji konkursu przystąpiło dwunastu uczniów. Konkurs rozpoczął się o godz. 900 i trwał 75 min. Uczniowie klas I, II i III rozwiązywali 30 niełatwych zadań odpowiednio w kategorii Kadet i Junior. Każdy uczeń przystępując do konkursu otrzymał 30pkt. Rozwiązując zadania można zdobyć maksymalnie 150pkt. Specyfika tego konkursu matematycznego jest szczególna. Można tak samo zyskać jaki stracić część uzyskanych punktów (w przypadku błędnej odpowiedzi). Na wyniki konkursu musimy poczekać do maja. Jak co roku uczniowie na zakończenie konkursu otrzymali upominek, tym razem  w postaci układanki przestrzennej „Pentomino”. Tradycją w naszej szkole jest również to, że w dniu konkursu „kangurzyści” są zwolnieni z odpowiedzi ustnej i pisemnej. Szkolnym koordynatorem konkursu był p. Michał Kozimor.

W piątek, 18 marca br. odbył się konkurs „SUDOKU” przygotowany przez p. Annę Hoppe. Wzięło w nim udział 15 uczniów. Mistrzem SUDOKU została Ewa Kozłowska z kl. IIIb, II miejsce zajął Krzysztof Jaśkiewicz z kl. IIIa, natomiast III miejsce przypadło Julii Brzezińskiej z kl. IIId.