STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Prelekcja pielęgniarek

Dnia 21 czerwca br. w Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyrzysku gościła p. D. Celkowska i p. B. Turbiak. Panie pielęgniarki przybyły do szkoły w celu szerzenia postaw prozdrowotnych i zapobiegania konsekwencjom otyłości. Pani D. Celkowska w przygotowanej przez siebie prelekcji objaśniła piramidę zdrowia i przedstawiła zasady prawidłowego żywienia. W dalszej części wskazała produkty, których spożywanie należy ograniczyć. W szerokim zakresie omówiła konsekwencje otyłości. Uczniowie dowiedzieli się co to jest wskaźnik BMI i jaka jest różnica między nadwagą i otyłością. Młodzież w części podsumowującej chętnie odpowiadała na pytania p. D. Celkowskiej. Każda prawidłowa odpowiedź została nagrodzona przez pielęgniarkę upominkiem. Gimnazjaliści mieli okazję dokonać pomiaru ciśnienia krwi i zmierzyć poziom cukru przy stanowisku na stadionie pod okiem p. B. Turbiak.

Gimnazjum składa podziękowania paniom D. Celkowskiej i B. Turbiak za bezinteresowną pomoc w realizacji zagadnień prozdrowotnych i podniesienia świadomości uczniów w zakresie prawidłowego żywienia i przeciwdziałania otyłości.

 

Izabela Duszczak