STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY W RAMACH AKCJI „BEZPIECZNE WAKACJE”

17 czerwca 2016r. w naszym gimnazjum odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom. Szkolenie zorganizowano w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa oraz akcji „Bezpieczne wakacje”. Uczniowie wzięli udział w zajęciach praktycznych m.in. z resuscytacji krążeniowo - oddechowej z wykorzystaniem fantomów. Uczniowie mogli przećwiczyć także ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Szkolenie zostało zorganizowane z inicjatywy p. Beaty Nowickiej i p. Marka Nowickiego. Fantomy udostępniła Szkoła Podstawowa w Wyrzysku. Zajęcia przeprowadzili przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku, którzy przedstawili zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach min.: ustania funkcji życiowych, omdlenia, czy podtopienia. Podczas zajęć w każdej grupie poruszano następujące tematy:

1. Bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy i poszkodowanego oraz wzywanie pomocy.
W tym zakresie uczniowie uczyli się, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo poszkodowanego. Uczyli się jak zabezpieczyć miejsce, w którym znajduje się poszkodowany. Przećwiczyli prawidłowe wzywanie pomocy.

2. Sprawdzanie przytomności osoby poszkodowanej.
Uczniowie ćwiczyli, w jaki sposób sprawdzić, czy osoba poszkodowana jest przytomna i co robić, jeżeli w pobliżu miejsca wypadku nie ma osoby dorosłej. Utrwalili numery telefonów ratunkowych oraz zapoznali się z całą procedurą zgłaszania wypadku.

3. Sprawdzanie oddechu.
Uczestnicy szkolenia uczyli się rozpoznawania oddechu trzema zmysłami - słuchu, wzroku i dotyku.

4. Pozycja boczna ustalona.
Podczas ćwiczeń pozycji bocznej ustalonej, młodzież uczyła się, jak ułożyć osobę poszkodowaną, by bezpiecznie czekać na przyjazd pogotowia, a także w jaki sposób kontrolować stan rannego.

5. Oddechy ratownicze.
Uczniowie uczyli się jak pomóc rannemu, który nie oddycha. Ćwiczyli oddechy ratownicze, zwracając uwagę na ruch klatki piersiowej. Wdrażali wiedzę na temat ilości wdechów, które powinny być wykonane, żeby pomoc była skuteczna. Porównywali również udzielanie pomocy w przypadku osoby podtopionej.

6. Uciskanie klatki piersiowej.
Ćwiczenia z manekinem oparte były na opanowaniu umiejętności odpowiedniego uciskania klatki piersiowej, a także zapamiętania liczby dokonywanych ucisków.

Celem edukacyjnym szkolenia z pierwszej pomocy było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy. Została poszerzona wiedza i umiejętności na temat udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o odpowiedzialności prawnej nałożonej na każdego obywatela, poznali ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku.

Beata Nowicka
Marek Nowicki