STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Prelekcja dotycząca narkomanii i jej konsekwencji

Gimnazjum w Wyrzysku 7 czerwca br. gościło dr M. Augustyniaka, który wygłosił prelekcję dot. narkomanii i jej konsekwencji. Lekarz wyjaśnił uczniom czym jest narkotyk i uświadomił ich, jak bardzo zmienia świadomość, co wpływa na zniekształcenie odbioru rzeczywistości i samego siebie. Gimnazjaliści dowiedzieli się, ze substancje psychoaktywne dzieli się na: środki odurzające i uspakajające, środki pobudzające i środki halucynogenne.

Dr M. Augustyniak wyjaśnił uczniom istotę podziału narkotyków na miękkie i twarde, jednocześnie uświadamiając, że współczesne narkotyki są silniejsze od tych, które były stosowane kiedyś. Stąd też szybciej uzależniają psychicznie i fizycznie. Należy też pamiętać, że skład wszystkich nielegalnie dostępnych środków nie jest znany i w każdym przypadku może być inny. Toteż działanie powyższych środków jest nieprzewidywalne, co zagraża nie tylko zdrowiu, ale też i życiu człowieka. Lekarz zwrócił uwagę, że na zażycie środka wskazuje charakterystyczny dla danego narkotyku zespół objawów, które w dalszej części prelekcji przedstawił w dokładny sposób. Kolejno scharakteryzował fazy uzależnienia i ich wpływ na sferę psychiczną jak i fizyczną. Uczniowie dowiedzieli się, jak przyjmowane dawki wyniszczają organizm i prowadzą do utraty kontroli nad własnym umysłem i ciałem, aż do zejścia śmiertelnego. Ponadto - w szerokim aspekcie - ukazał wpływ narkotyków nie tylko na zdrowie i funkcjonowanie organizmu człowieka, ale także na życie rodzinne i relacje społeczne. Środki powyższe są przyczyną utraty pracy, rozpadu rodziny, kolizji z prawem, braku wykształcenia, rozwoju patologii społecznych.

Powyższe spotkanie młodzieży gimnazjalnej z dr M. Augustyniakiem miało charakter profilaktyki zdrowia oraz prewencji z zakresu przeciwdziałania złu i patologiom społecznym. Gimnazjum w Wyrzysku składa podziękowanie p. dr M. Augustyniakowi za bezinteresowne zaangażowanie się w pracę z młodzieżą poprzez podnoszenie świadomości konsekwencji zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Izabela Duszczak