STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

III Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku

W dniu 12 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku. W obradach uczestniczyło 12 radnych i pod nieobecność przewodniczącej MRM – Agaty Kędzior sesję poprowadził wiceprzewodniczący rady Paweł Kwidziński z Gimnazjum w Osieku nad Notecią. W spotkaniu z młodymi rajcami uczestniczyli przedstawiciele wyrzyskiego samorządu: Wiesława Krasocka – sekretarz Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku – Piotr Radwański, radna Rady Miejskiej w Wyrzysku – Teresa Pinkowska, opiekunowie rady - Ryszard Sell, Damian Nieroda i Michał Olejnik oraz zaproszeni goście Piotr Brzeziński z M-GOK w Wyrzysku , Alina Kwiatkowska z CKZIU w Wyrzysku oraz przedstawiciele Zarządu TPW – Barbara Piorunowska, Benedykta Holc i Piotr Holc.

Podczas sesji doszło do ślubowania nowo wybranych radnych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Klaudii Tyburczy i Szymona Szcześniaka. Poszczególne komisje przedstawiły swoje sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym. Głos zabrała w imieniu naszej szkoły radna Julia Banach. Podjęto uchwałę upamiętniającą 1050. rocznicę chrztu Polski. Uchwałę zaprezentowała sekretarz rady Oliwia Kubacka. W dalszej części obrad kulisy powstania i działalność Wyrzyskiego Koła Fotograficzno – Filmowego zaprezentował Piotr Brzeziński wspierany przez swoje podopieczne, uczennice naszej szkoły – Oliwię Beker, Martynę Sikorę i Annę Filip. Bezrobocie wśród młodzieży na terenie gminy Wyrzysk oraz ofertę szkoły ponadgimnazjalnej zaprezentowała Alina Kwiatkowska z CKZiU w Wyrzysku. Podczas sesji poinformowano o nawiązaniu współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Wyrzyska, co zaowocowało po sesji zwiedzeniem Izby Muzealnej TPW. W wolnych głosach wystąpiła radna Aleksandra Duszczak, która przypomniała, iż każdy radny powinien zapisać się do pomocy przy organizacji zawodów MTB Wyrzysk Maraton i Biegu „Olka”. Następna sesja została zaplanowana na czerwiec.

R. S

.