STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

PROFILAKTYKA WAD WYMOWY– WYKŁAD DLA RODZICÓW

12 kwietnia , przed zebraniem wychowawców klas z rodzicami uczniów naszego Gimnazjum, p. o. dyrektora placówki pan Sławomir Gajdziński zaprosił przybyłych do wysłuchania wykładu logopedy w Gimnazjum im  Marii Skłodowskiej – Curie w Wyrzysku. Pani Katarzyna Jaśkiewicz przedstawiła zebranym rodzicom prezentację multimedialną dotyczącą profilaktyki wad wymowy i usuwania ich przyczyn. Prelegentka omówiła podstawowe zagadnienia dotyczące przyczyn powstawania wad wymowy już w okresie wczesnodziecięcym, zwracając szczególną uwagę na podstawowe zasady wychowania i opieki nad dzieckiem. Wykład opatrzony był licznymi przykładami, zdjęciami, wynikami obserwacji, prezentował najczęściej spotykane wady wymowy uczniów oraz wskazywał na różne trudności w relacjach młodych ludzi wynikające z nieprawidłowej artykulacji. Pani logopeda zaprezentowała także możliwości usuwania przyczyn powstałych wad dzięki zajęciom dodatkowym kształtującym prawidłową wymowę, podczas których uczniowie mogą usprawniać swój poziom artykulacji poprzez różnorodne ćwiczenia oraz konsultacje z innymi specjalistami: np. laryngologiem, foniatrą, psychologiem, ortodontą. Pani Katarzyna Jaśkiewicz zwróciła się z apelem do wszystkich rodziców; zarówno posiadających dzieci w gimnazjum, a także młodsze, aby wykazali się szczególną troską o poziom wymowy swoich pociech, a tym samym ich funkcjonowania potem w szkole i w dorosłym życiu.