STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Warsztaty profilaktyczne w Gimnazjum w Wyrzysku

Dnia 10.05.2016r. zostały przeprowadzone w Gimnazjum w Wyrzysku warsztaty profilaktyczne pt. ”Od Red Bula do Mocarza”. Dopalacze - współczesne zagrożenia młodzieży.

Przez sześć godzin lekcyjnych (od 9:25 do 15:05) w określonej kolejności wyznaczone grupy uczniów wzięły udział w warsztatach (2. część warsztatów profilaktycznych jest zaplanowana na 16.05.2016r.).

Spotkanie z młodzieżą i zajęcia profilaktyczne prowadził p. H. Jeszke z Centrum Praw Człowieka i Profilaktyki Patologii Społecznych w Szczecinku.

Prowadzący – na wstępie - poinformował uczniów, iż w latach 60 - tych XX wieku na zachodzie Europy oraz w Stanach Zjednoczonych trwała rewolucja kontr-kulturalna, której istotnym problemem było sięganie po substancje psychoaktywne. Zapoczątkowało to bum na narkotyki, który trwa do chwili obecnej. Rozpoczęto eksperymenty z dostępnymi zamiennikami. To właśnie wtedy narodził się problem dopalaczy w Polsce, oczywiście nie w rozumieniu obecnym. Regulacje prawne w tamtym okresie nie zawierały ustawy delegalizującej wybrane środki psychotropowe jako narkotyki, tak więc nie istniał podział na klasyczne narkotyki oraz ich zamienniki zwane potocznie dzisiaj „dopalaczami”.

Uczniowie w czasie zajęć zostali zapoznani w sposób obrazowy z następującymi zagadnieniami:
1. Definicja dopalaczy
2. Klasyfikacja współczesnych dopalaczy: pobudzacze, wzmacniacze, środki popędowe, psychodeliki, sterydy
3. Rozwój i fenomen popularności zjawiska dopalaczy
4. Konsumenci dopalaczy
5. Aspekty zdrowotne, społeczne i moralne używania dopalaczy – konsekwencje zdrowotne, społeczne, moralne
6. Charakterystyka współczesnych dopalaczy- napoje energetyzujące, tabletki (cukierki, pastylki), leki (i paramedyki), paranarkotyki
7. Związki chemiczne wchodzące w skład napojów energetycznych
8. Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem kofeiny w organizmie, witaminy B1, B2 ,B5, B6, B12 ,C , PP, karnityny, guarany, cytrynianu sodu, żeń-szenia, miłorzębu japońskiego
9. Niebezpieczne syropy i tabletki na kaszel o działaniu pobudzającym – związane z nadużywaniem lub niewłaściwym używaniem
10.Dopalacze zawierające w swym składzie BZP (benzylopiperazynę), które w połączeniu z alkoholem czy innymi substancjami odurzającymi „dopalecze” mogą powodować porażenie ośrodka krążenia, poważne zaburzenia rytmu serca – do zatrzymania jego akcji włącznie, gwałtowne skoki ciśnienia prowadzące do utraty przytomności, udarów mózgu lub zawałów serca
11. Wzmacniacze - środki wzmacniające; napoje izotoniczne, preparaty witaminowe i zmniejszające potrzebę snu oraz mające pobudzić organizm do wytężonej pracy umysłowej
12. Środki o działaniu psychodelicznym – syropy na kaszel dysocjacyjno- euforyzujące
13. Charakterystyka dopalaczy właściwych – Spice DIAMONT, Smoke, Soma Spliff s, Mefedron, JWH – 018, 5-IT, TFMPP, Mocarz 14. Rośliny psychoaktywne i ich mieszanki
15. Sterydy jako grupa środków posiadających zdolności do sterowania anabolizmem organizmu.

 

Organizator warsztatów profilaktycznych:
Pedagog szkolny – Alicja Bień