STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyrzysku odbyło się 24 czerwca 2016 roku. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego przez społeczność szkolną, głos zabrał Pan dyrektor Sławomir Gajdziński, który przywitał zaproszonych gości, pracowników szkoły oraz uczniów gimnazjum.

Pan dyrektor podsumował rok szkolny i przedstawił wyniki egzaminu gimnazjalnego. Szczególne słowa uznania skierował do Pani burmistrz Bogusławy Jagodzińskiej, Rady Miejskiej w Wyrzysku oraz rodziców – przyjaciół, wspierających szkołę. Podziękował organowi prowadzącemu oraz rodzicom za okazane wsparcie, zaangażowanie, życzliwość, zrozumienie i całoroczną pracę.

Po wystąpieniu Pana dyrektora, głos zabrali zaproszeni goście – Pani burmistrz Bogusława Jagodzińska oraz przewodniczący Rady Miejskiej – pan Stefan Rymer i przewodnicząca Rady Rodziców pani Kamila Stańczyk. Włodarz gminy życzyła uczniom udanych i bezpiecznych wakacji, pogratulowała wyniku egzaminu gimnazjalnego, podziękowała również nauczycielom za włożony wysiłek i trud w codziennej mozolnej pracy. Życzenia udanych wakacji i słowa podziękowania za codzienny wysiłek dla nauczycieli - wypowiedzieli także pani Kamila Stańczyk i pan Stefan Rymer.

W tym momencie nastąpiła ceremonia przekazania sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu, którą poprowadził Pan dyrektor Sławomir Gajdziński. Następnie Pan dyrektor przekazał podziękowania i kwiaty na ręce Pani burmistrz, podziękowania powędrowały także w ręce innych sympatyków szkoły, którzy poświęcili swój czas i wspierali działania wyrzyskiego gimnazjum.

W dalszej części uroczystości swoje świadectwa oraz nagrody książkowe odebrali uczniowie, którzy osiągnęli w roku szkolnym 2015/2016 średnią ocen powyżej 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Nagrodzono także wybitnych sportowców, którzy w bieżącym roku szkolnym reprezentowali szkołę na różnych turniejach i zawodach sportowych. Wyróżnieni sportowcy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Nagrody otrzymali także uczestnicy chóru szkolnego. Pani Agnieszka Rummel podziękowała chórzystom za wspaniałą pracę i niezwykłą systematyczność. Nagrody za osiągnięcia w Międzynarodowym Konkursie Kangur otrzymali: Krzysztof Jaśkiewicz (wynik bardzo dobry), Natalia Senska i Igor Rumiński (wyróżnienia). W dalszej części uroczystości Pan Dyrektor Sławomir Gajdziński oraz pani Katarzyna Jaśkiewicz wręczyli Małgorzacie Kornackiej – uczennicy klasy III e nagrodę za konkurs czytelniczy – gimnazjalistka została Omnibusem Czytelniczym. Natomiast Wiktorię Wachowską – uczennicę klasy I c nagrodzono za zwycięstwo w tegorocznym konkursie ortograficznym o "Złote Pióro Dyrektora".

Przyszedł czas na pożegnanie absolwentów - uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Wychowawcy klas trzecich pożegnali swoich uczniów, zaś uczniowie klas drugich obdarowali swoich starszych kolegów symbolicznymi bukiecikami, wykonanymi tradycyjnie z polnych kwiatów.

Nie zapomniano o uczniu, który w tym roku szkolnym osiągnął najwyższe wyniki i niewymierne osiągnięcia. Krzysztof Jaśkiewicz – gimnazjalista z klasy IIIa został uczniem roku, osiągając najwyższą w historii gimnazjum średnią, z dorobkiem m. in. trzech tytułów laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – z geografii, matematyki oraz wiedzy ekonomicznej i obywatelskiej (uplasował się tym samym na IV miejscu wśród wszystkich gimnazjalistów województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2015/2016 ).

Rada Rodziców nagrodziła stypendiami osiągnięcia Krzysztofa Jaśkiewicza i Artura Lisowskiego – uczniów klasy III a oraz Igora Rumińskiego – ucznia klasy I a, także wyniki Patrycji Maliszewskiej – uczennicy klasy II b.
Pan dyrektor Sławomir Gajdziński pożegnał nauczycieli i pracowników szkoły – panią Mariolę Chałabiś, panią Agnieszkę Krzycką, panią Aleksandrę Grzybulską, panią Marię Kumm i pana Jakuba Olekszyka. Słowa podziękowania skierował do wszystkich wymienionych. Panie Mariola i Maria odchodzą na zasłużoną emeryturę, zaś pozostałe osoby z grona nauczycielskiego w innych placówkach będą realizować swoje pasje, kształtować charakter młodego człowieka. Pani Agnieszka Mela-Kartosz - opiekunka Samorządu Uczniowskiego, uhonorowała Prymusa Szkoły, którym w tym roku został Krzysztof Jaśkiewicz.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni wysłuchali kilku słów pożegnania przygotowanego przez uczniów klas III. Pierwsze słowa podziękowania absolwenci skierowali do Pana dyrektora, nauczycieli, wychowawców. Następnie podziękowali wszystkim pracownikom szkoły i rodzicom. Zebrani wysłuchali poezji w wykonaniu Kamili Kubich. Wersy wiersza „Ludożercy” uraczyły ducha przybyłych gości i społeczności szkolnej. Piosenki w wykonaniu chóru szkolnego prowadzonego przez panią Agnieszkę Rummel uświetniły uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Widownia mogła przenieść się do krainy słońca i zanucić słowa znanych piosenek wraz z rówieśnikami z chóru.

Absolwentom dziękujemy za wspólnie spędzone trzy lata i życzymy dalszych sukcesów w dorosłym życiu.


Odpowiedzialni za przygotowanie uroczystości zakończenia roku szkolnego
Część oficjalna: Joanna Berndt, Monika Nawrocka – Paluszkiewicz
Oprawa muzyczna: Agnieszka Rummel
Dekoracje: Joanna Berndt

więcej zdjęć >>>