STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Dnia 21 września br. odbyły się w naszym Gimnazjum wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Kandydowało 30 osób, z których ostatecznie wybrano 20 przedstawicieli społeczności uczniowskiej.

W Zarządzie znaleźli się:

Aleksandra Duszczak - 115 głosów

Agata Kędzior – 113  głosów

Martyna Urban -108 głosów

Oliwia Kubacka – 94 głosy

Martyna Jankowska – 93 głosy

Zuzanna Jaśkiewicz – 93 głosy

Jacek Spichalski – 91 głosów

Jagoda Piwowarczyk – 86 głosów

Aleksandra Zdanowicz – 85  głosów

Joanna Brząkała – 77 głosów

Natalia Mrotek – 74 głosy

 Julia Jaskólska – 74 głosy

Marta Pufal – 70 głosów

Łukasz Żmidziński – 68 głosów

Jan Wójcik - 64 głosy

Wiktoria Kozimor – 62 głosy

Wiktoria Miśkiewicz - 56 głosów

Wiktoria Mróz - 56 głosów

Na pierwszym zebraniu po wyborach ukonstytuował się Zarząd. W przeprowadzonych wyborach wewnętrznych ustalono, że główne funkcje w Zarządzie pełnić będą:

Agata Kędzior – przewodnicząca

Martyna Jankowska – zastępca przewodniczącego

Marta Pufal – skarbnik

Gratulujemy wszystkim, którzy znaleźli się w Zarządzie.

Spotkania  SU odbywają się w każdy piątek o godzinie 13.05 w Sali nr 1. Przypominamy, ze Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Każdego, kto ma ciekawy pomysł, który chciałby zrealizować, zapraszamy na nasze zebrania lub prosimy o przekazanie swoich propozycji członkom Zarządu lub opiekunowi SU p. Agnieszce Meli – Kartosz.