STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Pożegnalna sesja młodych radnych

W dniu 13 czerwca 2017 roku odbyła się VIII Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku II kadencji za lata 2015 – 2017. Radnymi z Gimnazjum w Wyrzysku z Komisji Sportu i Spraw Społecznych w minionej kadencji byli: Julia Banach, Joanna Brząkała, Aleksandra Duszczak, Agata Kędzior, Oliwia Kubacka i Martyna Urban.

Obrady otworzyła i prowadziła Agata Kędzior – przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku. W sesji brało udział 14 radnych, opiekunowie oraz Bogusława Jagodzińska – burmistrz Wyrzyska i Roman Łuka – radny Rady Miejskiej w Wyrzysku. Na początku poszczególne komisje przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności za 2017 rok. Następnie radne Oliwia Kubacka i Aleksandra Duszczak zaprezentowały kronikę MRM w Wyrzysku. Później Agata Kędzior przypomniała największe dokonania rady oraz przedstawiła osoby, które gościły w obradach podczas wszystkich sesji. W kolejnym punkcie Ryszard Sell – opiekun MRM przedstawił sprawy dotyczące przyszłości MRM po reformie edukacji i przedstawiono sprawy statutowe dotyczące wyborów III kadencji na lata 2017 – 2019. Powołano Gminną Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów III Kadencji w składzie: Damian Nieroda (Gimnazjum w Osieku nad Notecią), Michał Olejnik (CKZiU w Wyrzysku), Ryszard Sell (Gimnazjum w Wyrzysku)i Roman Łuka (Rada Miejska w Wyrzysku). Głos zajęła Bogusława Jagodzińska – burmistrz Wyrzyska, która podziękowała radnym za solidne zaangażowanie i rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego. Radni oraz opiekunowie otrzymali od włodarza gminy pamiątkowe listy gratulacyjne wraz z upominkiem. Na sesji poruszono także sprawę wieży widokowej w Osieku nad Notecią oraz drogi w Polinowie. Na tym obrady zakończono i w ten sposób dobiegła końca II kadencja.

Więcej zdjęć >>>                                                                                                                                    R. S