STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

PIKNIK INTEGRACYJNY KLAS PIERWSZYCH

W sobotę 24 września br., na stadionie Klubu Sportowego ,,Łobzonka-Wyrzysk", odbył się piknik integracyjny klas pierwszych Gimnazjum im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyrzysku. Uczestnikami pikniku byli nie tylko uczniowie klas pierwszych, ale również ich rodzice i nauczyciele.

Wśród celów pikniku, obok integracji uczniów klas pierwszych, znalazły się: chęć propagowania aktywności ruchowej i profilaktyka uzależnień. Organizatorzy zaproponowali młodzieży i ich rodzicom możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu w sposób zdrowy i kreatywny. W organizację imprezy bardzo aktywnie włączyli się rodzice uczniów klas pierwszych. Wszyscy uczestnicy pikniku mogli skorzystać z pysznego poczęstunku w postaci grillowanych kiełbasek, ciast, owoców, kawy, herbaty, niegazowanej wody i świeżych soków tłoczonych.

Imprezę rozpoczęto występami artystycznymi przedstawicieli klas pierwszych Gimnazjum w Wyrzysku. Uczniowie zaprezentowali wiersze o swoich klasach, śpiewali piosenki, zatańczyli, jeździli na rolkach oraz pokazywali rożnego rodzaju akrobacje na rowerach. Występy oceniła komisja składająca się z nauczycieli, którzy nie są wychowawcami. Oprawę muzyczną imprezy przygotowały uczennice klasy IIa – Martyna Sikora i Anna Filip, a obsługą techniczną zajął się p. Marek Nowicki.

Piknik promował aktywny wypoczynek, dlatego gimnazjaliści mogli wziąć udział w różnych konkurencjach sportowych przygotowanych przez pana Łukasza Sadłowskiego. W czasie przeprowadzania konkurencji sportowych pana Łukasza wspierały wychowawczynie klas pierwszych: Aleksandra Walczak, Anna Gallas –Slepecka, Anna Hoppe, Joanna Berndt, Magdalena Bielawska- Małecka, Agnieszka Mela-Kartosz. Rozgrywki sportowe były okazją do zdrowej rywalizacji młodych ludzi, którzy potrafili zjednoczyć się po to, by wspólnie rywalizować o zwycięstwo. Każda klasa wyznaczała zespół biorący udział w rozgrywkach a pozostała cześć klasy oraz rodzice głośno dopingowali uczestników zawodów sportowych. Najbardziej emocjonujący okazał się konkurs przeciągania liny. W zespołach klasowych znaleźli się rodzice, dzieci i nauczyciele.

Kiedy konkurencje sportowe dobiegły końca, p. Agnieszka Mela – Kartosz, w ramach projektu przeciwdziałania złu i patologiom społecznym, przeprowadziła quiz profilaktyczny pod hasłem „STOP NAŁOGOM - STAWIAM NA RODZINĘ”. Quiz przygotowała p. Izabela Duszczak. Również w tym konkursie wzięli udział rodzice wraz ze swoimi dziećmi. Uczestnicy konkursów sportowych i quizu wygrywali nagrody, przede wszystkim sfinansowane z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2016.

więcej zdjęć >>>