STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

V Sesja MRM w Wyrzysku

Dnia 20 października – po przerwie wakacyjnej – wznowiła działalność Młodzieżowa Rada Miejska w Wyrzysku. W tym dniu odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku. W obradach wzięli udział gimnazjalni radni: Agata Kędzior, Martyna Urban, Aleksandra Duszczak, Oliwia Kubacka, Joanna Brząkała i Julia Banach wraz z opiekunem Ryszardem Sellem.

Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Agata Kędzior. W zebraniu brało udział 14 radnych. Na początku powitano zaproszonych gości: zastępcę burmistrza Tadeusza Perlińskiego, radną Rady Miejskiej w Wyrzysku – Teresę Pinkowską, wiceprzewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska – Piotra Holca, druhnę – Agnieszką Spirydow, druhnę- Lidię Troczyńską oraz opiekunów MRM – Ryszarda Sella, Damiana Nierodę i Michała Olejnika. Następnie przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, a później głos zabierali przedstawiciele poszczególnych komisji. W imieniu wyrzyskich radnych z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie głos zabrała radna Martyna Urban – przewodnicząca komisji. Przedstawiła ona wyniki sondażu w sprawie ścieżki rowerowej na trasie Wyrzysk – Falmierowo. Warto dodać, iż prawie 94% ankietowanych odpowiedziało twierdząco na możliwość utworzenia takiej ścieżki. W tym temacie głos zabrał Tadeusz Perliński, który pochwalił radnych za ciekawą inicjatywę. Jednocześnie oznajmił, iż koszt takiej inwestycji to blisko 2 mln złotych. Tak więc nie stać aktualnie gminy na takie przedsięwzięcie. Dodał jednak, iż w niedługim czasie powstanie ścieżka , która połączy Wyrzysk z Glesnem. W obradach uczestniczyły także druhny – Agnieszka Spirydow i Lidia Troczyńska. Obie panie przedstawiły sprawozdanie z działalności 6 Drużyny Harcerskiej „Sokoły” im Franciszka Muracha ze Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i 17 drużyny starszoharcerskiej „Niezależne Trampy” działającej przy wyrzyskim gimnazjum. Radni podjęli uchwałę o godnym uczczeniu „Dnia Wolontariusza”, który przypadnie 5 grudnia. Poinformowali, iż zwrócą się do szkół z terenu miasta i gminy Wyrzysk o upamiętnienie tego szlachetnego dnia. W punkcie dotyczącym Młodzieżowych Rad Miejskich w Polsce głos zabrał Ryszard Sell, który poinformował, iż zgłosił się do niego radny z gminy Szydłowo, który chciałby przybyć na obrady młodzieżowej rady, gdyż planują w tej gminie powołać taką samą organizację. Ponadto oznajmił, iż po konsultacji z opiekunami ustalono, iż Damian Nieroda wraz z uczennicami z Gimnazjum w Osieku nad Notecią będą reprezentować gminę i radę na dwudniowym Forum Rad Młodzieżowych w Jarocienie. W końcowej części głos zabrała także radna Teresa Pinkowska, która kolejny raz pogratulowała radnym i opiekunom, iż tak pięknie działa młoda rada. Z kolei wiceprzewodniczący TPW przybliżył zebranym postać Michała Mędlewskiego i zaznaczył, iż niebawem TPW wyda publikację z listami poety związanego z Wyrzyskiem. Kończywszy spotkanie, wiceprzewodniczący MRM w Wyrzysku Paweł Kudliński zapytał się, dlaczego w Osieku przy gimnazjum tak dużo kosztuje wynajęcie hali przez młodzież po godzinach lekcyjnych. W tej kwestii zastępca burmistrza - Tadeusz Perliński kazał skontaktować się z Beatą Borowczak – kierownikiem OSiR w Wyrzysku. Na tym obrady zakończono.

R. S.