STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Akcja „Sprzątanie świata”

„Kocham, lubię, szanuję nie śmiecę  –  podaj dalej …drugie życie odpadów” pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata - Polska”.

19 września uczniowie Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Wybrane klasy pod opieką nauczycieli porządkowały teren szkoły i najbliższej okolicy:

klasa IIc/IId – pod opieką p. S. Nowaka

klasa Ia – pod opieką p. A. Rummel

klasa Ie – pod opieką p. I. Duszczak

klasa I/IIIh pod opieką p. M. Bielawskiej - Małeckiej

Uczniowie mieli okazję w praktyce zastosować wiedzę związaną z właściwą segregacją odpadów. Urząd Miejski w Wyrzysku zapewnił uczestnikom akcji worki na odpady, rękawice foliowe, odbiór odpadów z miejsc wcześniej ustalonych oraz ich transport do zakładu unieszkodliwiania odpadów. Młodzież otrzymała różne rodzaje worków, do których zbierała odpowiednie rodzaje odpadów:

- zielony – szkło

- niebieski – papier i kartony

- żółty – butelki plastikowe, reklamówki, opakowania po folii aluminiowej, puszki i inne

  drobne metale

- brązowy – pozostałe odpady

Akcja miała na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jej ideą jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zasobów naturalnych oraz racjonalnej gospodarki odpadami, początkiem których jest tworzenie odpadów, następnie selektywna zbiórka i na końcu recykling. To także zachęta do dbania o środowisko.

                                                                                                                 Beata Nowicka