STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

SPOTKANIE Z PANIĄ BURMISTRZ MARIĄ BRATKOWSKĄ

We wtorek, 10 czerwca br., odbyło się w naszym gimnazjum spotkanie z panią burmistrz Marią Bratkowską. Było to tzw. „100 pytań do…”. Pani burmistrz przybyła do nas na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego. Spotkanie odbyło się w  sali 103, uczestnikami byli wybrani przedstawiciele klas. Uczniowie, początkowo, nie mogli zdecydować się na zadawanie kolejnych pytań, ale ostatecznie zachęceni przez nauczycieli p. Ryszarda Sella i panią Agnieszkę Melę – Kartosz zaczęli zadawać pytania.

Jako pierwszy wystąpił Oskar Kwasiński, zapytał: „Czy funkcja burmistrza małego miasteczka w Wielkopolsce, jakim jest Wyrzysk, jest spełnieniem marzeń pani burmistrz?” Odpowiedź była bardzo wyczerpująca, pani Bratkowska bardzo szczegółowo opowiedziała swoją zawodową drogę do funkcji burmistrza. Znamienne było zdanie: „Zawsze, moje zmiany pracy były awansem, zarówno zawodowym jak i finansowym”. Pani burmistrz otwarcie stwierdziła, że praca burmistrza bardzo jej odpowiada i daje bardzo dużo satysfakcji mimo, że jest to praca bardzo stresująca i wymaga dużego wysiłku.

Kolejne pytanie zadała Maria Turbiak. Interesowało ją jakie, zadaniem pani burmistrz są największe problemy naszej gminy. Dowiedzieliśmy się z wypowiedzi pani Bratkowskiej, że ciągle brakuje nakładów finansowych, a jest bardzo dużo wydatków. Jest jeszcze wiele do zrobienia w bazie oświatowej, szczególnie w wymiarze sportu. Obiektów sportowych powinno być znacznie więcej. Pani burmistrz „marzy się ”, aby wszystkie szkoły w gminie miały sale informatyczne z prawdziwego zdarzenia. Wiele jest też do zrobienie w sferze tzw. kultury. Planowana jest rozbudowa budynku GCI, dawnej willi starosty. Przydałyby się place do jeżdżenia na deskorolkach, rolkach itp.  Jeśli chodzi o inne problemy, warto pomyśleć nad stworzeniem programu segregacji  odpadami.  Pani burmistrz bardzo dokładnie wyjaśniła, że niestety dzisiaj firmy odbierające posegregowane śmieci nie tylko nie płacą np. za odbierane plastikowe butelki, ale jeszcze chcą uzyskać dopłatę od gminy  i dlatego śmieci to ogromny koszt. Przy każdym domu powinny być pojemniki do segregacji śmieci jednak potrzebne byłoby ok. 4000 takich pojemników, a to strasznie dużo kosztuje.  

Iga Buraczyk z klasy IC zapytała: „ Jak wygląda sprawa wyrzyskiego amfiteatru?”. Jak powiedziała pani burmistrz kwestię amfiteatru i całego parku należy rozwiązać razem. W amfiteatrze przede wszystkim brakuje zaplecza tj. szatnia czy garderoba. Kiedyś planowano zadaszenie tego obiektu jednak jest to temat trudny ze względu na koszty, ale również,  jak twierdzą fachowcy, zaszkodziłoby to akustyce tego miejsca. W całym parku jest wiele do zrobienia, niestety nie ma w tej chwili pieniędzy na większe inwestycje.

Padło też dość konkretne pytanie o to co powinien zrobić sołtys, żeby dana miejscowość miała tablicę z nazwa miejscowości. Pytająca Renata Michałek z IIIC dowiedziała się,  że każdy, nie tylko sołtys, ale każdy mieszkaniec danej miejscowości może zgłosić taką sprawę i zostanie ona załatwiona. Pani burmistrz dodała tylko, że niestety koszt takiej tablicy to ok. 1.500 zł, a niekiedy zdarza się, że po kilku dniach tablicy znowu nie ma.

Iga Buraczyk zadała jeszcze jedno pytanie „Czy ma pani zamiar startować w kolejnych wyborach?” Odpowiedź była krótka „Oczywiście, że tak, raczej nikt dobrowolnie nie rezygnuje z takiej funkcji. Chyba, że zabraniają mu tego przepisy prawa albo zdrowie. Przecież zawsze jest jeszcze coś do zrobienia.

Ostatnie pytanie zadał ponownie Oskar Kwasiński z klasy IIB. Jak ocenia Pani poziom nauczania w naszej gminie?” . Pani burmistrz stwierdziła, że zawsze jest bardzo dumna z wyników zarówno szkół podstawowych jak i gimnazjów. Jest przekonana, że nasze szkolnictwo jest na bardzo wysokim poziomie.

Niestety czas spotkania był ograniczony dlatego na tym pytaniu  trzeba było skończyć. W imieniu wszystkich uczniów naszego gimnazjum, przewodnicząca SU Maria Turbiak, podziękowała pani burmistrz za spotkanie i wręczyła jej kwiaty.

                                                                                                                           Opiekun SU A.  

                                                                                                                         A. Mela - Kartosz