STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

 Szkolna Liga Ortograficzna

W konkursie ortograficznym biorą udział wszyscy uczniowie. Pisać oni będą  2 razy w miesiącu  wyrazy, które zostały wcześniej umieszczone na gazetce ściennej. Nauczyciele języka polskiego spośród zapisanych słów wybierają 20 różnych wyrazów i dyktują je uczniom na swoich  lekcjach. 

Wyniki obliczone w procentach zapisane zostaną w tabeli w następujący sposób:

X /liczba uczniów piszących dyktando/  * 20 wyrazów= […..]

Od uzyskanej liczby […..] odejmujemy wyrazy błędnie napisane i obliczamy procent poprawnych odpowiedzi, np. 20 uczniów w klasie napisało 20 słów, co daje liczbę 400 * 2 razy w miesiącu, od uzyskanej  liczby 800 odejmujemy liczbę wyrazów zapisanych błędnie np. 180. Poprawne odpowiedzi stanowią 52% . Wyniki będą nanoszone na tabelę na początku każdego następnego miesiąca /do 10 dnia/.

 

 

LIGA ORTOGRAFICZNA ROK SZKOLNY 2016/2017 >>>

 

 

 

LIGA ORTOGRAFICZNA ROK SZKOLNY 2014/2015

LIGA ORTOGRAFICZNA ROK SZKOLNY 2013/2014

LIGA ORTOGRAFICZNA ROK SZKOLNY 2012/2013

LIGA ORTOGRAFICZNA ROK SZKOLNY 2011/2012

LIGA ORTOGRAFICZNA ROK SZKOLNY 2010/2011

LIGA ORTOGRAFICZNA ROK SZKOLNY 2009/2010

LIGA ORTOGRAFICZNA ROK SZKOLNY 2008/2009