STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla gimnazjum odbyło się 29 czerwca 2012 roku. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego przez społeczność szkolną, p. dyrektor mgr Małgorzata Charczun  zabrała głos. Przywitała zaproszonych gości, pracowników szkoły oraz uczniów. Szczególne słowa uznania skierowała do p. Burmistrz Marii Bratkowskiej oraz rodziców, sympatyków i przyjaciół szkoły, dziękując im za okazane wsparcie i zaangażowanie. W swoim wystąpieniu podziękowała  wszystkim za całoroczną pracę. Gratulowała młodzieży wyników w nauce, a także życzyła wszystkim słonecznych wakacji.

W części oficjalnej przedstawicielka klas III podziękowała dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu za trud pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Następnie pani  dyrektor wręczyła trzecioklasistom  świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie.

uczniowie wyróżnieni z klas trzecich                 uczniowie wyróżnieni z klas drugich                 uczniowie wyróżnieni z klas pierwszych

W dalszej  części uroczystości zostały nagrodzone przez pana dyrektora Sławomira Gajdzińskiego osoby, które w trakcie trwania roku szkolnego brały  udział w różnych konkursach przedmiotowych, szkolnych oraz znacząco wyróżniły się w sporcie. Następnie wręczono również nagrodę dla prymusa szkoły, którą otrzymała Aleksandra Mikołajczyk-uczennica klasy IIIe.

Wyróżnieni sportowcy                                 Prymus szkoły - A. Mikołajczak                   Wręczenie "Złotego Pióra"  M. Sopel       

Następnie pani dyrektor wręczyła trzecioklasistom świadectwa ukończenia szkoły- Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyrzysku.

                         Klasa 3a                                                Klasa 3b                                                         Klasa 3c

                         Klasa 3d                                                Klasa 3e                                                         Klasa 3f

                          Klasa 3g                                                Klasa 3h                                                       

Po uroczystych przemówieniach, wręczeniu świadectw ukończenia gimnazjum oraz dyplomów i nagród nastąpiło  wyprowadzenie sztandaru szkoły .

Piosenka zespołu Otto  „Wakacje” w wykonaniu chórku szkolnego prowadzonego przez p. Agnieszkę Rummel   rozpoczęła część artystyczną uroczystości zakończenia roku szkolnego.  I oto na chwilę widownia mogła przenieść się do krainy słońca, wsłuchać w powiew letniego wiatru i zacząć już planować swe wakacyjne wojaże….

Dalej prowadząca – Anna Skrzyniarz zaprosiła wszystkich do obejrzenia i wysłuchania programu artystycznego przygotowanego przez uczniów klas trzecich pod kierunkiem  p. mgr  Małgorzaty Wilczyńskiej. Na zakończenie uczennica podziękowała  nauczycielom za ich wysiłek oraz życzyła dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, zaproszonym gościom, koleżankom oraz kolegom słonecznych i pięknych wakacji.

 

 

Odpowiedzialni za przygotowanie uroczystości zakończenia roku szkolnego:

Część oficjalna : mgr Izabela Duszczak, mgr Anna Nowicka

Oprawa muzyczna: mgr Agnieszka Rummel

Dekoracja: mgr Lidia Troczyńska

  galeria >>>                                                              A. Krzycka