STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Projekt edukacyjny

Dnia 17 maja 2011 roku uczniowie klasy IIc rozpoczęli swój projekt edukacyjny, którym zgodziła się pokierować mgr Agnieszka Mela-Kartosz. Zostali oni podzieleni na trzy zespoły. Obowiązkiem pierwszego, pod wodzą Sandry Głowik było zorganizowanie zbiórki pieniędzy na rzecz pobliskiego schroniska dla zwierząt. Druga ekipa, którą kierowała Iga Buraczyk miała zająć się stworzeniem filmu, ukazującego losy zwierząt w XXI w. Ostatnia grupa obrała sobie za cel przygotowanie gazetek informujących uczniów gimnazjum o zaistniałym przedsięwzięciu. Ogólnym zadaniem obranym przez młodzież było uświadomienie kolegom jak w dzisiejszych czasach traktowane są czworonogi.

Podczas apelu zorganizowanego podczas godzin wychowawczych dwie uczennice z grupy drugiej tj. Hanna Rajek i Paulina Dunajska zaprezentowały uczniom klas pierwszych film ukazujący brutalne traktowanie zwierząt. Na przerwach swoją cześć projektu rozpoczęła grupa pierwsza. Uczennice Sandra Głowik i Klaudia Kozłowska na zmianę z Pauliną Piotrowską i Moniką Chrzanowską sprzedawały ciastka, uzyskawszy kwotę ok. 80 zł, za którą w późniejszym terminie liderka grupy zakupiła 25 kg karmy dla psów. W między czasie powstały trzy różne gazetki. Pierwsza ukazywała barbarzyńskie traktowanie zwierząt przez ich właścicieli, kolejna zawiadamiała o niedożywieniu psów i konsekwencji jakie ono ze sobą niesie, ostatnia gazetka natomiast przedstawiona w formie plakatów zawiadamiała o dokładnym terminie zbiórki pieniędzy. Efekty końcowe były zadowalające zarówno dla nauczyciela prowadzącego projekt, jak i dla samych uczniów biorących w nim udział.