STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

Rywalizacja szkół

„W prowadzeniu dusz potrzeba: filiżanki nauki, baryłki ostrożności i oceanu cierpliwości”. Słowami Moliera zostali powitani uczestnicy rywalizacji szkół: Gimnazjum nr 29 w Bydgoszczy i Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyrzysku. 27 maja 2009 uroczystego otwarcia rywalizacji dokonała Pani Burmistrz Maria Bratkowska, która ufundowała poczęstunek dla młodzieży obydwu szkół oraz nagrody książkowe dla nauczycieli i  młodzieży z Bydgoszczy. Swój wkład, za który serdecznie dziękujemy, włożył również Starosta Pilski Tomasz Bugajski, który ufundował puchary dla drużyn. Nieocenioną pomoc i troskę w przygotowanie i przeprowadzenie oraz dofinansowanie rywalizacji włożyli: pani Beata Nowak i pan Tadeusz Maćkowski, przedstawiciele Rady Rodziców.

 

Wynik spotkania  rywalizacji szkół był następujący:

- piłka halowa – chłopcy 17:7 dla Wyrzyska,

- konkurs wiedzy z języka polskiego i religii 8:7 dla Wyrzyska,

- piłka siatkowa – dziewczęta – 3:0 dla Wyrzyska.

Dziękujemy naszym Gościom za prezent w postaci „Białego Misia” – trofeum zwycięstwa, które Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy (i mieszczące się tam Gimnazjum nr 29) zdobywa każdego roku w rywalizacji sportowej szkół znajdujących się w Bydgoszczy.