STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Publikacje nauczycieliWybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

                                                 PROŚBA - APEL

Wpłata 1% podatku jest obywatelskim przywilejem. Wynika z obowiązującego prawa. A dodatkowo nic nie kosztuje. Zgodnie z artykułem 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), każdy podatnik – osoba fizyczna może w rozliczeniu rocznym pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku.

 

Możecie Państwo pomóc Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyrzysku przekazując na rzecz naszej szkoły 1% swojego podatku.

W akcji pośredniczy Stowarzyszenie Pomocy Gimnazjum w Wyrzysku "Szkoła Marzeń".

 

Po raz pierwszy sposób przekazywania 1% jest uproszczony. na formularzu np. PIT-36, PIT-37 lub PIT-38 wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać nazwę naszego Stowarzyszenia, podając kwotę 1 procenta oraz numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). W naszym przypadku jest to numer 0000254588. Resztę formalności załatwi za Państwa - Urząd Skarbowy. Nie trzeba wpłacać żadnej dodatkowej kwoty, tak jak to było w przeszłości.

STOWARZYSZENIE POMOCY GIMNAZJUM W WYRZYSKU "SZKOŁA MARZEŃ"  zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu 5 kwietnia 2006r. Na początku były to 23 osoby - rodzice, nauczyciele, lokalni przedsiębiorcy. 8 marca 2007 roku Stowarzyszenie zostało dodatkowo zarejestrowane jako ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO, a to oznacza, że osoby z otoczenia - świadome sytuacji, wrażliwe, aktywne, z zacięciem społecznikowskim - mogą nam pomóc, deklarując w swych zeznaniach podatkowych 1% należnego podatku. Matematyka jest prosta: 19 = 18 + 1. A więc zamiast przekazywać do budżetu centralnego 19 procent dochodu, przekazujemy tam 18 procent, natomiast ten 1 procent może być wskazany właśnie na rzecz naszego Stowarzyszenia. Od kiedy mamy wolność, mamy też prawo sami o sobie decydować.

W swoim statucie STOWARZYSZENIE POMOCY GIMNAZJUM W WYRZYSKU "SZKOŁA MARZEŃ" założyło sobie pomoc szkole w postaci m. in. zakupu książek do biblioteki szkolnej, zakupu pomocy naukowych, urządzenia terenów sportowych, pomocy w organizacji letniego i zimowego wypoczynku młodzieży, organizacji dożywiania w szkole, organizacji imprez integrujących środowisko szkolne.

Członkowie naszego Stowarzyszenia przejęli więc znaczną część prac Społecznego Komitetu Budowy Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego i od niemal 2 lat w miejscu hektarowego nieużytku nieopodal szkół przy ul. parkowej tworzymy własną mrówczą pracą, z udziałem sponsorów oraz ze wsparciem budżetu gminnego, zespół boisk do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego, ponadto skocznię w dal, tor przeszkód, 300 - metrową ścieżkę do marszobiegu oraz stacjonarne stoły do ping - ponga. Wszystko ze znacznym udziałem młodzieży, co ma duży walor wychowawczy. Obiekt będzie miał charakter otwarty - dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, a popołudniami posłuży także wszystkim chętnym. To jest bardzo potrzebne, bowiem wyrzyskie Gimnazjum nie posiada żadnego własnego boiska ani hali sportowej.

W 2005 i 2006 roku , w ciągu kilku miesięcy, Stowarzyszenie prowadziło w szkole akcję dożywiania potrzebujących tego uczniów. W listopadzie 2007 roku Stowarzyszenie zakupiło do szkolnej biblioteki potrzebne książki.

 

 Stowarzyszenie podejmuje działania z jednym pragnieniem: działać dla dobra młodzieży i dzieci.