STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Publikacje nauczycieliWybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 

3 września 2001r. uroczystość przekazania sztandaru Gimnazjum

Przekazanie sztandaru odbyło się w pięknym, wyrzyskim amfiteatrze 3 września 2001 r. o godz. 1100. Na uroczystość tę przybyli zaproszeni goście: kurator Oświaty, Burmistrzowie Miasta i Gminy Wyrzysk, dyrektorzy okolicznych szkół i przedszkoli, przedstawiciele sponsorów, Rady Rodziców, członkowie Społecznego Komitetu, ks. dziekan Edward Wosik, nauczyciele Gimnazjum oraz uczniowie i ich rodzice. Uroczystej inauguracji roku szkolnego 2001/2002 dokonał Pan Dyrektor Zdzisław Seroka. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Perliński odczytał uchwałę Rady Miasta nadająca imię Marii Skłodowskiej-Curie wyrzyskiemu Gimnazjum. W dalszej części uroczystości uczniowie klas III przedstawili program artystyczny poświęcony życiu  i twórczości naukowej Marii Skłodowskiej-Curie, który przygotowali pod kierunkiem pani B. Jagodzińskiej. Mottem tego przedstawienia były słowa wielkiego fizyka Alberta Einsteina: "Pani Curie jest z wszystkich ludzi na świecie jedynym niezepsutym przez sławę człowiekiem".

Najpiękniejszym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru przez przewodniczącego Społecznego Komitetu pana Jacka Onoszkę na ręce Dyrektora Seroki, który dokonał  jego prezentacji.

Sztandar został poświęcony przez księdza dziekana Edwarda Wosika, a najlepsi

uczniowie złożyli nań uroczyste ślubowanie.

Później przemawiali zaproszeni goście: kurator Oświaty, Pan Dyrektor Plica, Burmistrz Perliński, Burmistrz Lewandowski