STRONA GŁÓWNA

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły

O patronce szkoly

Co nas wyróżnia

Dokumenty szkolne

 

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Publikacje nauczycieli

 

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski

Klasy

Najlepsi uczniowie

Plan lekcji

Zastępstwa

Podręczniki

Wybitni absolwenci

Nasza twórczość

 

DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Regulaminy

Zebrania

"Szkoła Marzeń"

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium imprez

Kółka zainteresowań

Zespoły wyrównawcze

Konkursy

Wycieczki

Sport

Galeria

 
 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2007/2008

 

W piątek 20 czerwca 2008 r. odbyła się oficjalna uroczystość zakończenia roku szkolnego 2007/2008. Dyrektor gimnazjum p. Zdzisław Seroka w krótkim przemówieniu dokonał podsumowania minionego roku szkolnego. Zwrócił on  uwagę na dużą ilość uczniów, którzy w bieżącym roku uzyskali świadectwa z wyróżnieniem oraz na liczne  sukcesy uzyskane na  innych płaszczyznach.

Następnie p. wicedyrektor Małgorzata Charczun przedstawiła wyniki egzaminu gimnazjalnego, które to w roku szkolnym 2007/2008 były bardzo wysokie (wyższe niż średnia powiatu).

Samorząd Uczniowski uhonorował szczególną  nagrodą absolwenta z najwyższą średnią ze wszystkich  przedmiotów  otrzymała  ją  Zuzanna Sobczak   ze  średnią  wszystkich  ocen   5,53

wręczała ją opiekunka SU - p. Aleksandra Fenske . Następnie dokonano wręczenia nagród oraz świadectw z wyróżnieniem (lista uczniów wyróżnionych).  Uczniowie klas trzecich otrzymali świadectwa i zostali obdarowani symbolicznym pożegnalnym kwiatkiem od klas drugich. Po krótkim programie artystycznym wszyscy rozeszli się do klas, gdzie wychowawcy rozdali świadectwa ukończenia roku szkolnego 2007/2008. Uczniowie odebrali świadectwa i dyplomy, a nauczyciele kwiaty i podziękowania. Od dziś, przez ponad dwa miesiące, szkolne ławki będą świecić pustkami. Rozpoczęły się wakacje.

więcej zdjęć